Meklēt
Izvēlne

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz mākslas kritikas tekstu lasījumu un semināru cikla „LMC vakarskola” otro sezonu

Otrdien, 2014. gada 23. septembrī, atsāksies mākslas tekstu lasīšanas darbnīcu, vieslekciju un semināru cikla „LMC vakarskola” otrā sezona. Sezonas pirmā lasīšanas darbnīca noritēs 23. septembrī plkst. 17.30 laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit ekspozīcijā bijušajā tekstilfabrikā Boļševička Ganību dambī 30 un tā būs veltīta urbāno utopiju un heterotopiju tēmai mūsdienu mākslā. Pēc lasīšanas darbnīcas plkst. 19.00 dalībnieki aicināti pievienoties Survival Kit kuratores Solvitas Kreses vadītai ekskursijai pa ekspozīciju.

Domājot par šodienas laiktelpu saistībā ar utopijas idejām, nereti atsaucas uz „heterotopijām” (hetero-topias jeb „cita vieta”) – jēdzienu, ar ko 1967. gadā lekcijā arhitektiem iepazīstināja franču filozofs Mišels Fuko. Heterotopijas, Fukoprāt, ir vietas un telpas, kas darbojas pēc citādiem, nehegemoniskiem nosacījumiem, ir „ne šeit, ne citur”, vienlaikus gan fiziskas, gan garīgas vietas, kuru nozīmes slāņi un savienojumi ar citām vietām ļauj domāt, ka reāla utopiska telpa ir iespējama. „Varbūt mūsdienu utopija meklējama starpzonāls, alternatīvās, marginalitātē – teritorijās, kas pārtrauc ierastās ikdienas telpas plūdumu un normalitāti, injicējot vienmuļībā un ikdienišķībā citādību. (..) Mēs varam iztēloties pilsētas vīziju, kurā atšķirīga heterotopiju harmoniska līdzāspastāvēšana ne tikai slavina pasaules daudzveidību, bet palīdz izvairīties no autoritārisma un padara iespējamas individuālās utopijas,” Survival Kit kataloga ievadesejā raksta kuratore Solvita Krese.

Pirmās lasīšanas darbnīcas teksti:

Michel Foucault, „Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias” (1967).

Lieven de Cauter, Michiel Dehaene, „The Space of Play: Towards a General Theory of Heterotopia” // Heterotopia and the City, Public Space in a Postcivil Society, eds. L. de Cauter, M. Dehaene, (2008).

Interesenti tekstus var saņemt, rakstot uz: ieva.ast(abols)gmail.com">.


„LMC vakarskolas” cikla pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Tajā tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Otrajā sezonā „LMC vakarskolas” cikls ietvers desmit lasīšanas darbnīcas, mākslas seminārus, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2015. gada pavasarim.

Arī jaunajā sezonā katra lasīšanas darbnīca būs veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – aktīvismam un mākslas sociālpolitiskai atbildībai, centra un perifērijas pozīcijām, atmiņas un arhīvu kontekstam, globālās mākslas apritei, kuratoru praksēm un pieejām, izstāžu politikai, mākslas izglītībai. Katra no tēmām tiks izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Granta Kestera, Italo Kalvino, Rema Kūlhāsa, Frederika Džeimsona, Jensa Hofmana, Ūtes Metas Baueres esejām.


Dalība „LMC vakarskolā” ir bez maksas, un tajā aicināti apmeklēt esošie un topošie mākslinieki, kritiķi, kuratori, kultūras menedžeri, mākslas un humanitāro zinātņu studenti. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi. Tekstu un kritikas cikla kuratore ir mākslas zinātniece Ieva Astahovska.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Par Laikmetīgās mākslas centru:
Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) ir starptautiski aktīva nevalstiska kultūras organizācija, kas caur mākslas prizmu piedāvā neatkarīgu skatpunktu uz aktuālajiem un nesenās vēstures notikumiem. LMC Ofisa galerija un informācijas centrs ir atvērts katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00.

Vairāk informācijas:
Santa Mičule
Laikmetīgās mākslas centrs  
E-pasts: santa.micule(abols)lcca.lv">
Tel. mr.: +371 26358896 
Mājas lapa: www.lcca.lv