Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija gūst pieredzi un dibina kontaktus "Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012" Honkongā

Turpinot attīstīt sadarbību ar valstīm Āzijas reģionā, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un Dizaina nodaļas projektu vadītājs Jānis Gailītis no š.g. 4. līdz 8. decembrim apmeklēja Honkongu, kur norisinājās Āzijas vadošais dizaina, inovāciju un zīmolu forums „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa 2012” (Business of Design Week 2012)

Paralēli dalībai foruma norisēs Latvijas Mākslas akadēmijas rektors tikās ar Honkongas Dizaina institūta direktoru Lesliju Lū (Leslie Lu), Honkongas Dizaina centra izpilddirektoru Dr. Edmundu Lī (Edmund T.Y. Lee), Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolas rektoru prof. Kēsu de Bontu (Cees de Bont), Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas Dizaina skolas vadītāju Tīni Kjolsenu (Tine Kjolsen), kā arī citiem izglītības institūciju pārstāvjiem, amatpersonām un dizaineriem. Ar savu klātbūtni Dānijas paviljona atklāšanu „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012” pagodināja Dānijas kroņprincis Frederiks un princese Mērija. Foruma dalībniekiem un lūgtajiem viesiem, tostarp kuplam skaitam Dānijas vadošo dizaina uzņēmumu un Latvijas pārstāvjiem, bija iespēja kopā ar Dānijas karaļnama pārstāvjiem apmeklēt forumu un svinīgās vakariņas.

Tiekoties ar partneriem, galvenokārt tika pārrunāti jautājumi, kas skar dizaina izglītību, radošo industriju stratēģisko attīstību un projektu vadību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un dizaina paraugu komercializāciju. Gan foruma priekšlasījumos un paneļdiskusijās, gan divpusējo tikšanos laikā daudz uzmanības tika veltīts diskusijām par to, kā mūsdienās mainās dizaina izglītība, kā to ietekmē globalizācijas procesi un kādus izglītības pilnveides un reformu instrumentus pielietot nākotnē.

Viens no vizītes mērķiem bija sadarbības iespēju apzināšana un ciešāku kontaktu dibināšana ar mākslas un dizaina augstskolām no visas pasaules, jo Honkongā pārstāvēts liels skaits vadošo Eiropas un Āzijas izglītības institūciju. Pirmo sadarbības līgumu, par kuru panākta vienošanās brauciena laikā, jau tuvākajā laikā paredzēts noslēgt ar Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolu. Uzsāktā sadarbība abām augstskolām pavērs iespēju īstenot abpusēju docētāju un studentu mobilitāti un izstāžu apmaiņu.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļas 2012” apmeklējumu vērtē ar atzinīgiem vārdiem: „Piedalīšanās tādās lielizmēra mākslas un dizaina mesēs kā „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa” Honkongā mūsdienās ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpat arī ir kļuvis skaidrs, ka uzņēmējiem un izglītības institūcijām no Latvijas ir jāmeklē sadarbības iespējas ne tikai rietumos, bet arī Āzijā, kur jūtama milzu enerģija, koncentrējas daudz resursu un iespējas šķiet teju neizsmeļamas. Mākslas akadēmijai tā bija unikāla izdevība pārstāvēt sevi un savu valsti kontekstā, kas paver plašas iespējas sadarbības uzsākšanai ar jauniem partneriem – pilsētām, ražotājiem, zinātniekiem, akadēmiķiem, dizaineriem, māksliniekiem. Savukārt Dānija, kas šogad bija foruma partnervalsts, ir labs piemērs, kā neliela valsts var daudz sasniegt. Latvija no tā var tikai mācīties.”

„Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa”, kas šogad svinēja savu desmitgadi, ir viens no gada ietekmīgākajiem dizaina notikumiem Āzijā. Tajā ik gadu piedalās plašs dizaina un radošo industriju nozarei pietuvinātu profesionāļu loks no visas pasaules, kuru mērķis ir apzināt aktualitātes dizaina, tehnoloģiju un zīmolvedības jomās. Dizaina uzņēmējdarbības nedēļas uzdevums ir atgādināt par dizaina lomu ekonomikas un uzņēmējdarbības izaugsmē, kā arī parādīt, kādus ieguvumus biznesa pasaule var gūt no mijiedarbības ar radošajām nozarēm.

Līdz šim „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa” katru gadu priekšplānā ir izvirzījusi sadarbību ar kādu konkrētu partnervalsti, un šogad tā bija Dānija. Latvijas Mākslas akadēmiju apmeklēt „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļu 2012” uzaicināja tieši sadarbības organizācija no Dānijas – „Innonet Lifestyle – Interior & Clothing”. Šis inovāciju tīkls ir radījis bezpeļņas interneta platformu www.join.dk, kurā iesaistīties var arī dizaineri un mākslinieki no Latvijas. Esot partnervalsts statusā, Dānijai bija iespēja „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012” piedalīties ar plašu dalībnieku skaitu un saistošiem pasākumiem, kas akcentē nacionālo dizainu.

Foruma intensīvā programma, kas aptver gan izstādes, gan īpašas diskusiju platformas dizaineriem, inovāciju attīstītājiem, vadošajiem biznesa līderiem, mazo un vidējo uzņēmēju sektoram, izglītības institūcijām, kā arī vispārējai auditorijai, nodrošina dizaina attīstībai tik nepieciešamo iespēju diskutēt, nodibināt vērtīgus kontaktus un rast arvien jaunas iespējas nozares turpmākai attīstībai. Lai maksimāli efektīvi sasniegtu mērķus un nodrošinātu nozarei nepieciešamo iniciatīvu sekmīgu īstenošanu, forumā piedalās arī dizaina nozares politikas veidotāji, viedokļa līderi, uzņēmēju asociāciju un apvienību pārstāvji, akadēmiķi, kā arī studenti.

Vizīte uz Honkongu tika īstenota Latvijas Mākslas akadēmijas projekta „Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sistemātiski apzināt, mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina pētniecības kompetenci, sagatavot komercializācijas piedāvājumus un starptautisko patentu pieteikumus dizaina jomā.

Pēdējā gada laikā Mākslas akadēmijai bijusi iespēja dažādos formātos attīstīt sadarbību ar Ķīnu. Š.g. maijā Mākslas akadēmija Eiropas Savienības un Ķīnas starpkultūru dialoga gada ietvaros uzņēma delegāciju no Pasaules skulptūru parka Čančuņas (Changchun) pilsētā Ķīnā. Ar Čančuņas provinces oficiālajiem pārstāvjiem tika pārrunāta iespēja piedalīties starptautiskos tēlniecības simpozijos un konferencē Čancuņā, kā arī citi abām pusēm saistoši sadarbības jautājumi. Savukārt 2011. gada nogalē Siaņas (Xi’an) pilsētā Ķīnā aizsākās ceļojošās izstādes „Eiropas armija un imperatora Ciņa karavīri” ceļš pa Ķīnas un Eiropas muzejiem un izstāžu galerijām. Vērienīgajā projektā, kurā piedalījās visu Eiropas Savienības valstu, kā arī Ķīnas Tautas Republikas mākslinieki, Latviju pārstāvēja Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars Bikše.

Mākslas akadēmijai dalība nozīmīgos starptautiskos procesos ļauj pilnveidot studiju procesa kvalitāti. Šobrīd norit aktīvs darbs pie augstskolu sadarbības stiprināšanas. Sadarbības institūciju loka paplašināšana un partnerību kvalitatīva padziļināšana, jo īpaši ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir aktuāls mērķis gan raugoties uz jauno „Erasmus visiem” programmu, gan stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros. Tieši pēdējos astoņos gados Mākslas akadēmijas dizaina studiju virziens par prioritāti ir noteicis iekļaušanos starptautiskajā apritē, jo dizains ir viena no kultūras nozarēm, kurā valda spraiga sacensība, kas ir attīstāma tikai pārzinot un aktīvi piedaloties starptautiska līmeņa norisēs. Uztverot dizainu kā instrumentu pilnvērtīgai nācijas attīstībai, Latvijas Mākslas akadēmijai kā jauno dizaineru kalvei ir jāspēj sagatavot profesionāli speciālisti, kas ir atvērti un līdzdalīgi nozares novitātēs.


Resursi internetā:
Business of Design Week 2012 (klikšķināt šeit)
Projekts „Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)” (klikšķināt šeit)