Meklēt
Izvēlne

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA IZSLUDINA AKADĒMISKO AMATU DOKUMENTU IZVĒRTĒŠANU

LMA izsludina dokumentu izvērtēšanu uz DOCENTA amata vietām:

 • 2 docenta amata vietas – audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa
 • 1 docenta amata vietu – mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā
 • 1 docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, grafikā
 • 1 docenta amata vietu – dizainā, modes dizaina teorijā
 • 1 docenta amata vietu – dizainā, metāla dizainā
 • 1 docenta amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2022. gada 13. septembra līdz 12. oktobrim, (darba dienās), no plkst. 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 6 7321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2022. gada 13. septembra Senāta lēmums,  protokols Nr. 15.