Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijā norisināsies 38. Skolēnu zinātnisko darbu konferences sekcija "Mākslas zinātne"

Ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī veidot skolēnos prasmi ar mūsdienīgām metodēm patstāvīgi izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti, pašvaldībām un izglītības iestādēm organizē skolēnu zinātnisko darbu konferenci. 2014. gada 26. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijas 10. auditorijā norisināsies konferences sekcija „Mākslas zinātne”. 

Sekcijas ietvaros 10.–12. klašu skolēni, kuri šajā jomā veikuši pētījumus, prezentācijās iepazīstinās ar gūtajām atziņām. Tāpat būs iespējams uzklausīt recenzentu viedokli un piedalīties diskusijās. Savukārt žūrijas komisijas – to tradicionāli veido Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas pasniedzēji un Maģistrantūras studenti – uzdevums būs noteikt 1., 2. un 3. vietas ieguvējus un izvirzīt labāko darbu konferences noslēguma plenārsēdei, kas notiks 2014. gada 27. aprīlī Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 

Laipni aicināti visi interesenti!

PROGRAMMA:
38. Skolēnu zinātnisko darbu konference
2014. gada 26. aprīlī
Pētījumu konkurss sekcijā „Mākslas zinātne”

11.10–11.25
Dalībnieku reģistrācija.
1.–6. referenta prezentāciju pārnešana konferences datorā

11.25–11.30
Ievadvārdi

1.
11.30–11.45
Kaspars Adamovičs
Stilizētas robežzīmes izgatavošana skulptūrgriešanas tehnikā
Rēzeknes 1. vidusskola, 11. klase.
Darba vadītājs Osvalds Batņa

2.
11.45–12.00
Maira Darkēvica
Optiskās ilūzijas digitālajā fotogrāfijā
Rīgas Kultūru vidusskola, 10. klase.
Darba vadītāja Inese Pitkeviča

3.
12.00–12.15
Lana Kadiķe
Renesanses mākslinieka Rafaela gleznas
Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11. klase.
Darba vadītāja Una Bērziņa

4.
12.15–12.30
Annija Kandāte
Ilgas Sūnas un Jāņa Kreicberga fotomāksla
Rīgas Franču licejs, 12. klase.
Darba vadītāja Evija Rozentāle

5.
12.30–12.45
Kārlis Kristiāns Kriņģelis
Fotogrāfiju digitālās apstrādes programmas
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 11. klase.
Darba vadītāja Sarmīte Lazdiņa

6.
12.45–13.00
Oskars Pavlovičs
Ekstrēmo skrituļslidu dizains pasaulē un Latvijā.
Vēsture, pašreizējā situācija un attīstības iespējas
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, 11. klase.
Darba vadītāja Dita Pavloviča

13.00–13.15
Starpbrīdis
7.–12. referenta prezentāciju pārnešana konferences datorā

7.
13.15–13.30
Olga Rimdenoka
Tēlnieks Henrijs Mūrs un viņa „Atgūlušās figūras”
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 11. klase.
Darba vadītāja Ieva Eglīte

8.
13.30–13.45
Jēkabs Olafs Rukmans
Atpūtas krēslu izgatavošana no saplākšņa
Rēzeknes 1. vidusskola, 10. klase.
Darba vadītājs Osvalds Batņa

9.
13.45–14.00
Māra Starka
Nacionālā romantisma arhitektūras stils Jūrmalas kultūrvēsturiskajā mantojumā
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase.
Darba vadītāja Līga Strazdiņa

10.
14.00–14.15
Sintija Tarasova
Tautiskās jostas celaines un to simbolika latviešu tautas kultūrā
Cēsu Valsts ģimnāzija, 11. klase.
Darba vadītāja Emma Rass

11.
14.15–14.30
Signe Zommere
Paula Kundziņa projektētais pagasta nams Saldū
Brocēnu vidusskola, 11. klase.
Darba vadītāja Inta Muižarāja

12.
14.30–14.45
Agita Želtkovska
Laikmetīgā tēlniecība Rīgas centra pilsētvidē (1990–2013)
Rīgas Kultūru vidusskola, 11. klase.
Darba vadītāja Daina Blūma

15.30
Rezultātu paziņošana

Reglaments: pētījuma prezentācija 7 minūtes, recenzija 5 minūtes, atbildes uz jautājumiem 3 minūtes.