Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija noslēgusi nodomu protokolu ar interjera salonu SIA "Krassky"

2016./2017. studiju gadā, atsaucoties sabiedrības un nozares pieprasījumam, kā arī nepieciešamībai pēc lietotājam un laikmetam atbilstoša dizaina, Funkcionālā dizaina apakšnozarē bakalaura programmā tiks uzņemti studenti ar iespēju specializēties INTERJERA DIZAINĀ.

Šī specializācija ir kvalitatīvi jauna interjera dizaina apmācības atjaunošana un vairāk nekā pusgadsimtu ilgas tradīcijas turpinājums 1961. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) izveidotajai Interjera un iekārtu nodaļas darbībai.

"Priecājamies par sadarbību ar vadošo interjera salonu “Krassky” studentu apmācības organizēšanā! Pateicoties "Krassky" atbalstam, akadēmijai būs iespēja aicināt uz vērtīgām vieslekcijām gan vietējos, gan ārvalstu lektorus, nodrošināt studentus ar mūsdienīgiem mācību un uzziņas materiāliem, kā arī nākotnē, iespējams, sadarbībai kļūstot vēl ciešākai, piedāvāt studentiem prakses vietas," uzsver LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

Kvalitatīvs sabiedriskās telpas dizains attiecas uz ikvienu tās lietotāju, tāpēc Latvijas Mākslas akadēmijā šajā specializācijā sagatavots profesionālis būs pieprasīts darba tirgū jebkurā nozarē. Jaunie interjera dizaineri tiks apmācīti par mūsdienīgi domājošiem, tendences prognozējošiem, tehnoloģijas un materiālus pārzinošiem, telpas funkcionalitātē un tās veidošanas procesā orientēties spējīgiem speciālistiem. Studiju process ietvers arī vietējas un starptautiskas prakses iespējas, LMA sadarbojoties ar industrijas pārstāvjiem.

Jūnijā tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību starp SIA “Krassky” un Latvijas Mākslas akadēmiju.

Attēlā LMA rektors Aleksejs Naumovs un SIA “Krassky” vadītājs Aigars Zelmenis

www.lma.lv
www.krassky.lv