Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija Stokholmas mēbeļu gadatirgū

No 2012. gada 7. līdz 11. februārim Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti piedalījās lielākajā Ziemeļvalstu mēbeļu mesē - Stokholmas mēbeļu gadatirgū. Mākslas akadēmija bija pārstāvēta gadatirgus jauno dizaineru sadaļā „Greenhouse” („Siltumnīca”). 

Š.g. 8. februārī darba vizītes ietvaros Stokholmā Mākslas akadēmijas stendu starptautiskajā mēbeļu gadatirgū apmeklēja arī Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kurš vizītē Stokholmā bija ieradies, lai piedalītos „Ziemeļu nākotnes forumā” („Northern Future Forum”).

Latvijas Mākslas akadēmija Stokholmas mēbeļu gadatirgū bija pārstāvēta jau septīto gadu, par ko jāpateicas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Mākslas akadēmijas Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta un Kultūras ministrijas atbalstam. Regulārā dalība šādā liela mēroga starptautiskā mesē ļāvusi Mākslas akadēmijai pārējo Baltijas un Ziemeļvalstu dizaina augstskolu vidū iegūt vērā ņemamu atpazīstamību.

Laikā, kad mūsu valstij nepieciešama tautsaimniecības izaugsme un ciešāka starptautiskā sadarbība inovatīvu projektu īstenošanā, ir svarīgi apzināties dizaina pievienotās vērtības devumu jaunu, mūsdienīgu produktu radīšanā un panākt Latvijas dizaina izglītības starptautisku atpazīstamību un konkurētspēju.

Jaunu kontaktu dibināšana ar nozares speciālistiem no visas pasaules, ieskats dizaina komerciālajos aspektos, tieša saskare ar dizaina ražotājiem un izplatītājiem ir ieguvumi, kas rodami vienīgi piedaloties vērienīgās izstādēs, kādām pieder Stokholmas mēbeļu tirgus. Jauno dizaineru sadaļā „Greenhouse” Skandināvijas valstu jaunie dizaineri un dizaina augstskolas demonstrē jaunākos sasniegumus mēbeļu dizaina un interjera aksesuāru jomās.

Šīgada tēma Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas stendam bija tradicionālā amatniecība. Daļu no ekspozīcijas veidoja darbi, kas tapuši starptautiskā dizaina meistardarbnīcā 2011. gada nogalē, kurā Latvijas Mākslas akadēmijas un Eindhovenas Dizaina akadēmijas (Nīderlande) maģistrantūras studenti apvienoja spēkus, veidojot jaunus produktus dažādās latviešu tradicionālās amatniecības tehnikās. Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas stendā bija pārstāvēti studentu Gitas Deksnes, Indras Mercas, Baibas Lingas-Bērziņas, Inta Neiberta, Lienes Podiņas, Agneses Pundiņas, Lauras Danilānes un Jekaterinas Stakles darbi.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, Latvijas Mākslas akadēmijas ekspozīcijas izveidē Stokholmas mēbeļu gadatirgū bija iesaistīta Dizaina nodaļas studentu un pasniedzēju darba grupa. Līdzās saņemtajam atbalstam no Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta sadarbība dizaina jomā notiek arī ar citiem Latvijas uzņēmējiem un dažādu nozaru pārstāvjiem. Dalība Stokholmas mēbeļu gadatirgū ir Latvijas jauno dizaineru un ražošanas uzņēmu sadarbības apliecinājums, kas pierāda Latvijas dizaina augsto kvalitāti un starptautisko konkurētspēju.