Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijai - 90 gadu jubileja

Kad izcilais ainavu gleznotājs Vilhelms Purvītis 20. gadsimta sākumā, ieguldot lielu organizatorisko darbu, lika pamatus pirmajai, un joprojām vienīgajai mākslas izglītības augstskolai Latvijā, šim darbam bija dota svētība - tas turpinās jau deviņdesmit gadus un ir devis varenu ražu.

Ir izaugušas un savas zemes slavu pasaulē aiznesušas daudzas Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) absolvējušu mākslinieku paaudzes. Uz LMA pamatiem izveidojusies visa latviešu nacionālā mākslas skola jau gandrīz gadsimta garumā. Darbs turpinās arī šodien - akadēmijas studenti ar panākumiem un izcilām sekmēm piedalās gan pašmāju, gan starptautiskās izstādēs un citās mākslas dzīves aktivitātēs, veidojot rītdienas Latviju, rītdienas Eiropas identitāti.

Atzīmējot 90 gadus kopš studiju uzsākšanas Latvijas Mākslas akadēmijā, 2011. gada septembrī noritēja dažādu mākslas pasākumu cikls. Kā atskaites punkts tika iezīmēta 1921. gada 12. oktobra svinīgā Latvijas Mākslas akadēmijas atklāšanas akta parakstīšana, kad tika uzsāktas pirmās augstākās izglītības mākslas studijas Latvijā. 2011. gads Mākslas akadēmijā ir nozīmīgs ne tikai ar tās 90 gadu jubileju, bet arī ar divu nozīmīgu katedru dibināšu - 50 gadi aprit Tekstilmākslas katedrai, kā arī Metāla mākslas un Dizaina katedrām, uz kuru pamatiem izveidota tagadējā Dizaina nodaļa.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs: „Latvijas Mākslas akadēmija tās deviņdesmit gadu pastāvēšanas laikā ir pierādījusi savu ilgtspēju un diženumu ne reizi vien - tā spējusi izturēt gan padomju varas triecienus, gan jaunās Latvijas valsts finanšu krīzi, pateicoties pasniedzēju un studentu degsmei spējusi noturēties pret vairākkārtējiem tās likvidācijas mēģinājumiem. Uzskatu, ka Akadēmijas spēks, galvenokārt, ir tās talantīgajos un entuziastiskajos studentos, tāpat tās līdzsvarotajā akadēmiskās tradīcijas un mūsdienīgo novitāšu balansā, kas garantē ikviena jaunā mākslinieka amata prasmi un domāšanas laikmetīgumu.

Jubilejas gads uztverams kā atskaites punkts Akadēmijas vēsturē, kad jāatskatās uz izdarīto un paškritiski to jāizvērtē, šis ir brīdis, kad ieskicēt Akadēmijas nākotnes vīziju. Lai gan Akadēmija mainās līdzi laikam, tomēr pieturamies pie tās dibinātāja Vilhelma Purvīša pamatprincipiem par akadēmiskās tradīcijas kopšanu, sabalansējot to ar saudzīgu ikviena studenta talanta attīstīšanu.

Latvijas Mākslas akadēmija ir viena no Latvijas kultūras identitātes veidotājām un to jau no pirmās dibināšanas dienas dara ar atbildību, atdevi un panākumiem. Novēlu mūsu Akadēmijai būt tik pat un vēl diženākai turpmākos 90."

Jubilejas pasākumu kalendārs

LMA diplomandu izstāde „Perspektīva"
Izstādē apskatāmi LMA 2010./2011. studiju gada maģistra programmas absolventu diplomdarbi. Pēc žūrijas atlases tika izvēlēti jauno mākslinieku un mākslas zinātnieku darbi, lai veidotu vienojošu priekšstatu par 14 LMA apakšnozarēm, izstādot spilgtākos absolventus.
RISEBA Mediju telpa (bijušās „Grīvas mēbeles"), Ūdens iela 6
2011. gada 11. septembris - 1. oktobris
Atklāšana Baltajā naktī, 2011. gada 10. septembrī

Izstāde „Mākslas akadēmijas balva 2011"
Pirmo reizi tika piešķirta Mākslas akadēmijas balva, kas tiek pasniegta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Balvas mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes laukā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu realizēšanu. Izstādes atklāšanā tika apbalvoti trīs laureāti - gleznotāja Džemma Skulme, mākslas vēsturniece Laima Slava un gleznotājs Jānis Avotiņš. Katrs laureāts saņēma Latvijas Mākslas akadēmijas balvu un prēmiju 1500 Ls apmērā pēc nodokļu apmaksas.
Latvijas Mākslas akadēmijas aula, Kalpaka bulvāris 13
2011. gada 21. septembris - 12. oktobris
Atklāšana un laureātu paziņošana 2011. gada 21. septembrī

Radošā darbnīca kopā ar vecmeistaru Edgaru Vinteru
Latvijas Mākslas akadēmija savu 90. gadskārtu atzīmē ar vecmeistara Edgara Vintera 92. dzimšanas dienai veltītu pasākumu. Šis ainavas, klusās dabas un urbānās ainavas mākslinieks pārstāv to mākslinieku plejādi, kura Latvijas Mākslas akadēmiju varēja apmeklēt II Pasaules kara gados un mācīties pie ievērojamākajiem latviešu klasiskās glezniecības meistariem. Ar apbrīnojamu virtuozitāti mākslinieks pārvalda eļļas glezniecības tehniku. Atklātajā darbnīcā Edgars Vinters ir gatavs demonstrēt savu prasmi un ļaut par to pārliecināties ikvienam interesentam.
Latvijas Mākslas akadēmijas otrā stāva vestibils, Kalpaka bulvāris 13
2011. gada 22. septembris

LMA rektora prof. Alekseja Naumova personālizstāde „Tirkīzs / Turquoise"
Virtuozais ainavu gleznotājs personālizstādi veltījis savai iemīļotajai tirkīza krāsai, kas viņa greznās iemājojusi gan Vidusjūras ūdeņos, gan debesīs, gan kļuvusi par gleznas sižetu.
Galerija „Māksla XO", Elizabetes iela 14
2011. gada 23. septembris - 18. oktobris
Atklāšana 2011. gada 22. septembrī

Projekta „Tekstils LV" izstāde „Zelta griezums"
LMA Tekstilmākslas katedras 50. gadu jubilejas projekta izstāde prezentē Latvijas tekstilmākslas zelta fondus laika posmā no 1960 - 1990.gadam, kā arī pēdējo trīs gadu radošo sniegumu Latvijas tekstilmākslā.
Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zāle „Arsenāls", Torņa iela 1
2011. gada 7. oktobris - 20. novembris
Atklāšana 2011. gada 6. oktobrī

Video intervijas ar LMA mācībspēkiem
Video intervijās varēja redzēt un dzirdēt īsas sarunas ar četrpadsmit Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēkiem par augstskolas dzīvi un viņuprāt spilgtākajiem notikumiem 90 gadu pastāvēšanas laikā.
Latvijas Mākslas akadēmijas otrā stāva vestibils, Kalpaka bulvāris 13
2011. gada 12. oktobris

Balva par mūža ieguldījumu dizainā
LMA Dizaina nodaļa pasniedz balvu par mūža ieguldījumu Latvijas dizaina izglītības attīstībā Emiritus profesoram Tālivaldim Gaumigam.
Latvijas Mākslas akadēmijas otrā stāva vestibils, Kalpaka bulvāris 13
2011. gada 12. oktobris

Projekta „Tekstils LV" izstāde „Kas ir Latvijas tekstilmākslas identitāte?"
LMA Tekstilmākslas katedras 50. gadu jubilejas projekta izstāde prezentē tekstilmākslinieku un citu radošo jomu mākslinieku konceptuālus Latvijas tekstilmākslas identitātes formulējumus mākslā.
RISEBA Mediju telpa (bijušās „Grīvas mēbeles"), Ūdens iela 6
2011. gada 15. oktobris - 11. novembris
Atklāšana 2011. gada 14. oktobrī

Projekta „Tekstils LV" izstāde „Kā kļūst par tekstilmākslinieku?"
LMA Tekstilmākslas katedras 50. gadu jubilejas projekta izstāde prezentē Latvijas tekstilmākslas izglītības procesu no BA 1.kursa līdz MA Diplomdarbiem studentu studiju un radošo darbu ekspozīcijā.
Latvijas Mākslas akadēmijas aulā, Kalpaka bulvāris 13
2011. gada 20. oktobris - 5. novembris
Atklāšana 2011. gada 19. oktobrī

Projekta „Tekstils LV" konference „Tekstils - Smalkais stils"
LMA Tekstilmākslas katedras 50. gadu jubilejas projekta konference iedalījās četrās daļās „Izglītība", „Māksla", „Dizains & Tehnoloģijas" un „Etnogrāfija & Amatniecība", un apvienoja vairākus nozīmīgu tekstila uzņēmumu un augstskolu pārstāvjus, kā arī atzītus māksliniekus un savas specialitātes profesionāļus.
RISEBA Mediju telpa (bijušās „Grīvas mēbeles"), Ūdens iela 6
2011. gada 21.-22. oktobris