Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas 2018./2019. studiju gada plāns

Latvijas Mākslas akadēmijas 2018./2019. studiju gada PLĀNS 
Studējošo imatrikulācijas svinīgais akts notiks 2018. gada 27. augustā, LMA aulā.
Bakalaura programmai plkst. 10.00;
Maģistra un doktora programmai  plkst. 11.00.

No 27. -31. augustam notiks NODARBĪBU, RADOŠO INOVĀCIJU UN INICIATĪVU NEDĒĻA.

Lekcijas un nodarbības uzsāksies no 3.septembra.

LMA 2018./2019. studiju gada PLĀNS