Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu aptauja

Visi Mākslas akadēmijas absolventi un īpaši tie, kuri beiguši Akadēmiju pēdējo trīs gadu laikā, ir aicināti līdz š.g. 29. februārim aizpildīt absolventu apzināšanai izstrādātu anketu. Informācija par absolventu darba gaitām un viedoklis par Akadēmiju kalpos par pamatu studiju kvalitātes un studiju vides uzlabošanai. Anketu aizpildīt iespējams tiešsaistē (klikšķināt šeit)

Piedalīties var visi bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu absolventi.

Aptaujas jautājumi ir sastādīti modificējot absolventu aptaujas anketu, kuru izmanto NASAD (ASV Nacionālā mākslas un dizaina augstskolu asociācija) un iekļaujot jautājumus, kurus ieteica mūsu projekta „Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai“ sadarbības partnera SIA „Dynamic University“ pārstāvji.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!