Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles diplomdarbu aizstāvēšana

2014. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā savus diplomdarbus komisijas vērtējumam nodeva septiņi Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles Vizuālās un Vizuāli plastiskās mākslas Glezniecības, Grafikas un Tēlniecības apakšnozaru diplomandi. 

Akadēmiskās atestācijas komisijas darbu vadīja prorektors prof. Kristaps Zariņš. Komisijas locekļi – rektors prof. Aleksejs Naumovs, prof. Aigars Bikše, prof. Bruno Strautiņš, asoc. prof. Andris Vītoliņš, prof. Guntars Sietiņš, prof. Juris Petraškevičs, prof. Ieva Krūmiņa, doc. Elīna Ģibiete un prof. Osvalds Zvejsalnieks – četrus no septiņiem piedāvātajiem darbiem novērtēja ar „teicami”. Šo augsto vērtējumu izpelnījās Ligitas Rutkovskas litogrāfijas „DISKUSIJAS”, Danas Vasiļjevas jauktā tehnikā darinātās grafikas „CILVĒKI, KAS MEKLĒ HORIZONTU”, Igora Krilova mecotintas „SKUDRU PASAULE” un Martas Purviņas tēlniecības objekts „SIMBIOZE”.