Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas rektora amatā atkārtoti ievēlēts profesors Aleksejs Naumovs

2012. gada 28. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijas rektora amatā atkārtoti tika ievēlēts gleznotājs un līdzšinējais Akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs. Par Alekseja Naumova atkārtotu ievēlēšanu rektora amatā nobalsoja sešdesmit septiņi no sešdesmit deviņiem Mākslas akadēmijas Satversmes sapulces dalībniekiem. Profesors Aleksejs Naumovs Mākslas akadēmijas rektora amatā pirmo reizi tika ievēlēts 2007. gada 28. jūnijā.

Latvijas Mākslas akadēmijas vadības un attīstības programmā 2012. - 2017. gadam profesors Aleksejs Naumovs uzsver nepieciešamību virzīties uz Mākslas akadēmijas stratēģisko pamatmērķi – vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, kā arī sekmējot vizuālās kultūras procesu pilnveidi un izpēti. Trīs galveno prioritāšu vidū ir Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiska atzīšana, izcilība studentu sniegumā un teicamas kvalitātes nodrošināšana sniegtajos pakalpojumos. Latvijas Mākslas akadēmijas mērķis ir kļūt par savas nozares izcilības un kompetences paraugu, par augstākā līmeņa vizuālās kultūras, mākslas, dizaina un mākslas studiju centru Baltijā un mums tuvajā Eiropas reģionā.

Aleksejs Naumovs ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. Akadēmijā strādā par pasniedzēju kopš 1985. gada. 1994. gadā ievēlēts par profesoru, savukārt 1997. gadā kļuvis par Mākslas akadēmijas prorektoru. 2010. gadā kļuvis par Eiropas Zinātnes un mākslas akadēmijas īsteno biedru, savukārt 2012. gadā pilda ES Mūžizglītības programmas „Erasmus” vēstnieka pienākumus. Strādājot Latvijas Mākslas akadēmijā, regulāri piedalās nozīmīgās vietēja un starptautiska mēroga norisēs – konferencēs, apmaiņas programmās, sadarbības projektos, simpozijos, starptautiskās izstādēs un citās nozīmīgās norisēs. Būdams viens no pazīstamākajiem latviešu mūsdienu māksliniekiem, veidojis vairāk nekā 60 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedalījies vairākos desmitos grupu izstāžu.

Alekseja Naumova kandidatūru rektora amatam izvirzīja trīs Mākslas akadēmijas katedras, kā arī Mākslas akadēmijas Studentu pašpārvalde. Aleksejs Naumovs bija vienīgais pretendents, kurš kandidēja uz rektora amatu.

Saskaņā ar Augstskolu likumu un Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi rektoru atklātā konkursā, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulces dalībnieki. Rektora amata pretendents ir ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk par 50% Satversmes sapulces dalībnieku, kuri ir saņēmuši vēlēšanu biļetenus. Rektors tiek ievēlēts uz pieciem gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 17. pantu Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma tālāk apstiprina Ministru kabinets.