Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs piedalās kultūras ministres Daces Melbārdes darba vizītē Somijā

2014. gada 23. aprīlī kultūras ministre Dace Melbārde uzturējās darba vizītē Helsinkos, lai iepazītos ar Somijas pieredzi kultūrpolitikas plānošanā un finansēšanā, kā arī apmeklētu Somijas Laikmetīgās mākslas muzeju „Kiasma” un radošo kvartālu „Korjaamo Culture Factory”. Vizītē piedalījās arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs, Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas vadītāja Signe Adamoviča un Latvijas vēstnieks Somijā Uģis Bambe.

Latvijas delegācija Helsinkos tikās ar Somijas Kultūras un izglītības ministrijas Kultūrpolitikas nodaļas direktoru Juku Līdesu (Jukka Liedes) un Nozaru politikas nodaļas direktora p. i. Marjo Mēnpā (Marjo Mäenpää), lai pārrunātu Somijas pieredzi kultūrpolitikas plānošanā un organizēšanā un iepazītos ar ministrijas struktūru.

Delegāti iepazinās ar Somijas radošo industriju platformas „Radošā Somija” (Creative Finland) darbības mērķiem – starpnozaru sadarbības un tīklošanās sekmēšanu, izpratnes veicināšanu par radošajām industrijām un regulāru pētījumu un publikāciju nodrošināšanu. Somijā kultūras budžets ir aptuveni 450 miljoni eiro, no kuriem vienu trešdaļu veido valsts budžeta finansējums un divas trešdaļas – pašvaldību finansējums.

Viesi no Latvijas apmeklēja arī Somijas Laikmetīgās mākslas muzeju „Kiasma” un tikās ar tā direktori Pirko Sītari (Pirkko Siitari). Vizīte bija nozīmīga pieredzes apmaiņai saistībā ar Latvijas centieniem izveidot Laikmetīgās mākslas muzeju Rīgā. Tāpat Latvijas Mākslas akadēmijas rektors pauda prieku, ka „Kiasma” krājumā atrodas Latvijas Mākslas akadēmijas absolventes, prasmīgās restauratores un starptautiski atzītās gleznotājas Ingas Melderes darbi, kuru ar muzeju saista arī darba pieredze, jo Inga Meldere pusgadu pavadījusi strādājot praksē „Kiasma” restaurācijas darbnīcā.

Vizītes ietvaros noritēja tikšanās ar Helsinku radošā kvartāla „Korjaamo Culture Factory” izpilddirektoru Raulu Grinšteinu (Raoul Grünstein), kurš informēja par kvartāla organizatorisko un biznesa modeli. „Korjaamo” ir viens no lielākajiem radošajiem kvartāliem Ziemeļeiropā, kas izvietots bijušajā tramvaju depo, un tajā regulāri notiek mūzikas, teātra un mākslas pasākumi, kvartālā atrodas arī grāmatnīca, kafejnīcas un notiek dažādi korporatīvie pasākumi. Ministre uzrunāja radošā kvartāla direktoru iespējamai ekspertīzei saistībā ar Tabakas fabrikas radošā kvartāla Miera ielā 58, Rīgā biznesa modeļa izstrādi. Savukārt prof. Aleksejs Naumovs apliecināja Latvijas Mākslas akadēmijas interesi strādāt topošajā Tabakas fabrikas radošajā kvartālā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs augstu vērtē noritējušo vizīti: „Somijas pieredze Latvijai ir ārkārtīgi noderīga – tas ir izcils piemērs, kā valsts iegulda līdzekļus un enerģiju jauniešos, kultūrā un izglītībā, kas ilgtermiņā atmaksājas un kalpo par stabilu pamatu valsts izaugsmei un attīstībai. Cieša sadarbība ar Somijas valsts, kultūras un izglītības iestādēm Latvijai nenoliedzami ir ieguvums, un no Latvijas Mākslas akadēmijas puses darīsim visu iespējamo, lai turpinātu lielisko sadarbību ar Aalto Universitāti un citām partneraugstskolām Somijā. Esmu gandarīts, ka vizītes ietvaros Somijas kolēģiem varēju prezentēt Baltijas jūras reģiona projekta „StarDust” rezultātus, kurā līdzdarbojās arī Somija un Latvija. Tas ir teicams piemērs, kā veidot padziļinātu starptautisku sadarbību, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus dažādos visam reģionam aktuālos jautājumos. Esmu drošs, ka līdzīgus projektus turpināsim īstenot arī nākotnē.”

Tekstā izmantota informācija no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājas lapas (klikšķināt šeit).