Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas studentu darbu izstāde „TEKSTILS AKADĒMIJĀ” Valmieras muzejā

No 2014. gada 14. novembra līdz 13. decembrim Valmieras Mākslas muzejā ir aplūkojama Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas apakšnozares studentu darbu izstāde „Tekstils akadēmijā”.

Tekstilmākslu profesionāli Latvijā studē 53 gadus, un šajā laikā ir izveidojušās daudzas mākslinieku paaudzes, kurām varam pateikties par šī mākslas veida atpazīstamību, daudzveidīgajām stilistiskajām un tehniskajām izpausmēm, pašmāju un starptautiskajiem panākumiem, kā arī skatītāju interesi, kas vienmēr pavada katru izstādi.

Šoreiz skatītājiem tiek piedāvāts ieskatīties topošo mākslinieku studiju procesa šķērsgriezumā - izstādē apkopoti gan pirmā kursa gobelēni, gan bakalaura un maģistra diplomdarbi visplašākajā tēmu, tehniku un materiālu spektrā.

Mūsdienās tekstils, tāpat kā citas mākslas nozares, neieslēdzas noteiktu tēmu, tehniku un materiālu nosacījumos, bet apdzīvo plašākas, arī starpdisciplināras telpas, pieskaras neaprobētām tēmām, izmanto jebkādu materiālu un visdažādākās autortehnikas, kas spēj iespējami precīzi atspoguļot autora ideju, aicinot skatītāju domāt līdzi. Un jauno mākslinieku domas virpuļo plašā amplitūdā, ietverot dabas, vides, sabiedrības, indivīda, politikas, savstarpējo attiecību problēmas, gan uzdodot jautājumus, gan piedāvājot atbildes par dzīvi un laiku, kurā atrodamies. 

Tekstilmākslas izpausmes ir plašas, tāpēc pirmajos studiju gados svarīgi ir apgūt amatu no pašiem pamatiem, izdibinot visu par materiāliem, krāsām un tehnikām, vēlāk šīs zināšanas papildinot ar saviem individuālajiem struktūru, formu, un vielu pētījumiem, kas aizved pie oriģināliem un pārsteidzošiem mākslinieciskiem atradumiem. Paralēli praktiskajam darbam un kompozīcijai studenti zīmē, glezno, studē anatomiju, mākslas vēsturi, filozofiju, psiholoģiju, pedagoģiju un papildinās dažādos izvēles priekšmetos. Mūžizglītības programma „Erasmus” daudziem ir devusi iespēju studēt Eiropas mākslas augstskolās, bet Rīgā bieži tekstilu studē ārzemju studenti. Iegūtā pieredze nav tikai individuāls ieguvums. Pastarpināti ar citu skolu metodēm iepazīstas gan kursa biedri, gan pedagogi, tādējādi veicinot ideju apriti.  

Arī tekstilmākslā, kurā vēsturiski pierasts redzēt un apbrīnot skrupulozi centīgu roku darbu, savu vietu ieņēmušas jaunās tehnoloģijas - digitālās stelles un šujmašīnas, ar kuru palīdzību izdodas paveikt ļoti sarežģītus uzdevumus. Lai gan neviena tehnika, tehnoloģija vai materiāls  neaizstās talantīga, vērīga un jūtoša mākslinieka nebeidzamo meklējumu ceļu, kura sākumposmam esam liecinieki.


Informāciju sagatavoja:
prof. Ieva Krūmiņa
LMA Tekstilmākslas katedras vadītāja


Izstādes darba laiki:
Otrdien – sestdien: 10.00 – 17.00
Pirmdien, svētdien: slēgts

Norises vieta:
Valmieras muzejs,
Bruņinieku iela 3, Valmiera
www.muzejs.valmiera.lv