Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas pilsētas sadarbība veicinās pilsētvides attīstību mākslinieciski augstvērtīgā kvalitātē

2014. gada 14. maijā Latvijas Mākslas akadēmijā studentu darbu skatē bija iespēja apskatīt vairāk nekā 30 izstrādātās ēku fasāžu apdares koncepcijas izglītības iestādēm pie Daugavas promenādes. 

„Esmu patīkami pārsteigts par Latvijas Mākslas akadēmijas studentu inovatīvajām un pārdomātajām idejām. Standarta un pelēkās izglītības iestāžu ēkas studentu skatījumā ir pārtapušas par mākslinieciski augstvērtīgiem un bērnu fantāziju bagātinošiem objektiem. Būtiskais ir tajā, ka labākās studentu koncepcijas realizēsies mūsu pilsētvidē. Tas ir jauns sākums veiksmīgai pašvaldības un akadēmijas sadarbībai, kuras rezultātā rīdzinieki iegūs gan siltinātas ēkas, gan mākslinieciskus objektus,” par redzēto Latvijas Mākslas akadēmijā stāsta Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.

Darbu skatē tika prezentētas 24 autoru izstrādātās vairāk nekā 30 fasāžu krāsojuma un dekoratīvās apdares koncepcijas Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkām. Koncepcijas tika izstrādātas augstskolas pasniedzēju Ingunas Eleres, Sandras Levānes, Martina Vizbuļa, Jāņa Andra Oša un Andra Vītoliņa vadībā.

„Projekta ideja ir arī veicināt labu praksi sadarbībai starp augstskolu un pašvaldību. Šāda strādāšana kopā rada daudz pārāku rezultātu par to, kādu atsevišķi darbojušās organizācijas jebkad varētu sasniegt. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, piedāvājot fasāžu apdares koncepcijas bērnudārziem un skolai, vēlās tām piešķirt māksliniecisku individualitāti, tā radot bērniem un ģimenēm draudzīgāku vidi. Studentu darbi ir iztēles un krāsām bagāti. Man ir liels prieks, ka sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu studentu ideju priekšlikumi tiks realizēti arī dzīvē.  Latvijas Mākslas akadēmijai ir svarīgi stiprināt un veidot sadarbības partnerības ar Latvijas pašvaldībām, pilnveidot inovatīvu darbību sekmējošu vidi un palielināt mūsu sabiedrības izpratni par mākslas un dizaina inovāciju lomu pilsētvides attīstībā,” stāsta Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs.

„Nākamnedēļ Rīgas domes īpašuma departamenta atbildīgie pārstāvji un Latvijas Mākslas akadēmijas vadība un pasniedzēji tiksies, lai jau detalizēti izvērtētu studentu iesniegtās koncepcijas. Šobrīd, apskatot iesniegtos studentu fasāžu apdares risinājumus, esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju paplašināsies un īpašas tiks padarītas arī citu pilsētas izglītības iestāžu ēku fasādes,” par turpmāko sadarbību stāsta Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.

Rīgas domes Īpašuma departaments jau vairākus gadus mērķtiecīgi īsteno koncepciju - renovējot  pilsētas pašvaldības izglītības iestādes kā mikrorajona dominantes. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo iestāžu ēkas būvētas pēc 20. gs. sešdesmito, septiņdesmito gadu tipveida projektiem, to vienveidīgajai arhitektūrai, siltinot ēkas, iespējams piešķirt pievienoto vērtību – mākslinieciski augstvērtīgu dekoratīvo apdari, kas gan atsvaidzina apkārtesošo arhitektūru, gan uzsver izglītības iestādes saturisko un sabiedrisko nozīmi.

2014. gadā pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 22 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu renovācijai un siltināšanai.

Foto: Lauma Kalniņa.