Meklēt
Izvēlne

Letonikas 6. kongresa sekciju „Māksla grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas”

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts 2015. gada 11. septembrī aicina visus interesentus uz Letonikas 6. kongresa sekciju „Māksla grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas” Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē.

Programma

9:00–9:20. Pulcēšanās un reģistrēšanās

9:20–11.20. Ievadvārdi
Valdis Villerušs. Mākslinieka grāmata latviešu grāmatniecībā
Marta Ozola. Latvijas Nacionālās bibliotēkas stundu grāmatas vizuālais iekārtojums kā Francijas 15. gadsimta iluminēto stundu grāmatu paraugs. Sākotnējās izpētes atziņas
Zaiga Kuple. Titullapas un to pārvērtības latviešu seno grāmatu struktūrā (16.–19. gs. sāk.)
Inese Klestrova. Ornitomorfo motīvu izplatība un attēlojums Latvijas vecticībnieku manuskriptu dekorā


11:20–11:40. Kafijas pārtraukums

11:40–13:20
Daina Lāce. 19. gadsimta arhitektūra izdevuma "Rigascher Almanach" gravīrās
Edvarda Šmite. Pēterburgas Mākslas akadēmijas profesora Kārļa Hūna biogrāfijas epizode: Publikācijas Rīgas izdevumos 19. gadsimta 70.–80. gados
Kristīne Zaļuma. Biogrāfiski motīvi vācbaltiešu privātbibliotēku grāmatu ekslibros
Kristiāna Ābele. Latviešu mākslas periodikas sākumi sapņos un īstenībā


13:20–14:30. Pusdienu pārtraukums


14:30–16:30
Katrīna Teivāne-Korpa. Fotogrāfijas periodika Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. Izpētes virzieni un aktuālie jautājumi
Eduards Kļaviņš. Aktuālās mākslas darbu vērtējumu dinamika Latvijas presē 20. gadsimta 20.–30. gados
Irēna Bužinska. “Jaunais Cīrulītis”, Rainis un latviešu mākslinieki
Elvija Pohomova. Jāņa Jaunsudrabiņa darinātās grāmatu ilustrācijas – no jūgendstila līdz primitīvismam
Rita Treija. Grāmatu māksla latviešu folkloras publicējumos


16:30–16:50. Kafijas pātraukums


16:50–18:50
Viesturs Zanders. Diskusijas par grāmatu apdari un mākslas izdevumiem trimdā (20. gadsimta 40.–50. gadi)
Austra Avotiņa. Eiženija Heniša un bērnu grāmatu māksla Latvijā 20. gadsimta 50. un 60. gados
Edīte Bērziņa. Dizaina teorijas un un prakses atspoguļojums Latvijas periodikā un speciālajos izdevumos 20. gadsimta 60.–90. gados
Jānis Taurens. Teksts kā attēls. Daži semantisko attēlu analīzes piemēri
Ilva Skulte. Mākslas kritika mediju kontekstos – ko un kā rakstīt par mākslu? Pieteikums diskusijai


No 18:50. Noslēgums


Referātu ilgums – 20 minūšu. Laiks diskusijām – 5 minūtes pēc katras uzstāšanās vai 20 minūšu daļas beigās.
Darbosies mākslas un arhitektūras vēstures grāmatu galds.

Uzziņas: Kristiāna Ābele (kristiana_abele(abols)hotmail.com">; +371 26162678).


Letonikas kongresa un mākslas zinātnes sekcijas programmas lejupielādējamas: