Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) izsludina konkursu uz

DOCENTA amata vietu:

  • mākslā, audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa.

LEKTORA amata vietām:

  • 1 lektora amata vietu – mākslā, audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa;
  • 1 lektora amata vietu – dizaina, interjera dizaina specializācijā, Funkcionālajā dizainā;
  • 1 lektora amata vietu – dizaina, dizaina grafikas specializācijā, Funkcionālajā dizainā.

PRASĪBAS: 

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdejo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.
Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. (Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.)

Dokumenti jāiesniedz no 2020. gada 8. līdz 23. oktobrim, LMA Personāldaļā (4. telpā),
(darba dienās) no plkst. 11.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 


1.    Latvijas Mākslas akadēmijas 2020. gada  19. februāra Senāta lēmums,  protokols Nr. 4.
2.    Latvijas Mākslas akadēmijas 2020. gada  18. septembra Senāta lēmums,  protokols Nr. 1.
3.    LMA Senāta lēmuma elektronisks saskaņojums (no 05.10.2020. līdz 06.10.2020.).