Meklēt
Izvēlne

PĀRCELTS UZ NENOTEIKTU LAIKU! IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

Saistībā ar ierobežojumiem, kas stājās spēkā 13. martā, pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas koronovīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ, konkurss uz vakantajām akadēmiskajām amata vietām pārcelts uz nenoteiktu laiku.


LMA izsludina konkursu uz vienu vakanto DOCENTA amata vietu:

  • mākslā, audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:

  • 1 lektora amata vietu – mākslā, audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa;
  • 1 lektora amata vietu – dizaina, interjera dizaina specializācijā, Funkcionālajā dizainā;
  • 1 lektora amata vietu – dizaina, dizaina grafikas specializācijā, Funkcionālajā dizainā.

PRASĪBAS: 

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdejo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.
Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. (Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.)

DOKUMENTI JĀIESNIEDZ LMA PERSONĀLDAĻĀ (4. TELPĀ)

Informācija pa tālruni: 6 7321892