Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 5. JŪLIJAM STUDENTI AICINĀTI PIETEIKTIES DALĪBAI FOTOGRĀFIJAS VASARAS SKOLĀ

No 2021. gada 16. līdz 20. augustam notiks vasaras skola "Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā", kurā tiks uzņemti divdesmit kultūras mantojuma pētniecībā ieinteresēti bakalaura un maģistra programmu studenti, kuri studē Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Piedaloties vasaras skolā, studentiem ir iespēja saņemt 2 kredītpunktus par nokārtotu C daļas izvēles kursu.

Pieteikšanās, sūtot motivācijas vēstuli (līdz 4000 rakstu zīmēm) un CV uz e-pastu  līdz 2021. gada 5. jūlijam. 

Dalība vasaras skolā ir bez maksas.

Vasaras skolas un simpozija mērķis ir veicināt fotogrāfijas kā kultūras kapitāla resursa pētniecību atmiņas institūciju krātuvēs. Iepazīstināt ar Latvijas Naconālās bibliotēkas speciālo krājumu veidiem, pievēršot uzmanību gan  oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām. Veidot izpratni par dažādu digitalizēto resursu izpētes iespējām, iedziļinoties digitalizācijas stratēģijā un rīkos. Stāstīt par fotogrāfijas tipiem un foto kolekciju daudzveidību nacionālo kultūras mantojuma institūciju krājumos. Attīstīt priekšstatu par fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu. Rosināt diskusijas par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību.

Plašāka informācija Vasaras skolas mājaslapā: https://vasarasskola.lnb.lv/ 

Organizē:
Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Vasaras skolas un simpozija programmas sastādītājas:
Dr. art. Katrīna Teivāne-Korpa, PhD Alise Tifentāle,
Dr. art. Inese Sirica

Foto: no ISSP skolas ekskursijām LNB Speciālajos krājumos


Vasaras skola tiek realizēta projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD ietvaros

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/ CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome