Meklēt
Izvēlne

LMA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU LAIKĀ

Iestājpārbaudījumu laikā no 5. līdz 16. jūlijam LMA bibliotēka apkalpos reflektantus.

Reģistrēšanās bibliotēkas apmeklējumam rakstot uz e-pastu:  .

Apmeklējot bibliotēku jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības.