Meklēt
Izvēlne

LMA DĀVINA VISĀM LATVIJAS MĀKSLAS SKOLĀM GRĀMATAS

Latvijas Mākslas akadēmija dāvina visām Latvijas mākslas skolām Latvijas mākslas vēstures 3. sējumu: 1780–1890 (divās grāmatās). Sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš. Autori: Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce, Silvija Grosa. ISBN 9789934882401

Ļoti gaidīsim mākslas skolu pārstāvjus pēc grāmatām!

Kur? Latvijas Mākslas akadēmija, 15. telpa.

Lūgums rakstīt vai zvanīt: Mākslas zinātnes nodaļas docentei Inesei Siricai -  (mob.tel. 29460089), vai Mākslas zinātnes nodaļas mācību metodiķei Ievai Rosnei -  (mob.tel. 29466966). Ierodoties LMA pie sarga pateikt, ka nākat pie Ineses Siricas vai Ievas Rosnes.