Meklēt
Izvēlne

LMA Dizaina nodaļas studenti izstrādā priekšlikumus Kuldīgas industriālā mantojuma muzejam

Pie Kuldīgas novada muzeja 16. jūnijā tika atklāta brīvdabas izstāde, kurā Vides mākslas un Funkcionālā dizaina apakšnozares studenti prezentēja prakses rezultātu - priekšlikumus Kuldīgas industriālā mantojuma muzejam.

Industriālā dizaina muzeju iecerēts izveidot vecās autoostas ēkā, saglabājot vēsturiskās ēkas veidolu. Sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas domi, novada muzeju un Kuldīgas bānīša biedrību lekt. Sandras Levānes un doc. Baibas Bogdanes vadībā, tika izstrādāti divi muzeja koncepti - „ Industriālā elpa" un „Brauciens vēsturē", kuru autores ir Vides mākslas 3. kursa studentes Ligita Breģe, Marta Gintere, Kristīne Bula, Krista Marāne un Heinacka Iveta.
Savas idejas muzeja izveidē piedāvāja arī Dizaina nodaļas 1. kursa studenti, kuri viesprofesora no Stokholmas Andreja Legzdiņa un lekt. Ervīna Pastora vadībā darbojās 3D konstrukciju darbnīcā.
Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina studentu veikums tika prezentēts Kuldīgas novada muzeja sētā, bet no 20. jūnija ekspozīciju varēs apskatīt muzejā.
Vienlaikus Kuldīgā notika LMA tēlniecības un keramikas simpozijs Sculptural jam session. Tā laikā studenti veidoja instalācijas dažādās tehnikās un materiālos, apspēlējot tēmas Kuldīga un tūrisms. Studentu veikums redzams daudzviet pilsētā apzināti izvēlētās publiskās vietās.

Foto: Baiba Bogdane
Papildus informācija:
doc. Baiba Bogdane:
lekt. Sandra Levāne:
LMA Dizaina projektu vadītājs Jānis Gailītis: , +371 28846483

www.designlv.lv