Meklēt
Izvēlne

LMA doktora studiju programmas zinātniskā konference, 25.aprīlī

2019. gada 25. aprīlī Zinātņu akadēmijas ēkā, Portretu zālē notiks LMA doktora studiju programmas zinātniskā konference "Jaunatklājumi pētniecībā. Pētniecības metodes."

Adrese: Latvijas Zinātņu Akadēmija, Akadēmijas iela 1, Portretu zāle 3. stāvs,
konferences sākums plkst.11.00
Programma:
LMA doktora studiju programmas vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi.

1.    Artūrs Lapiņš
 Viduslaiku pilsdrupu interpretācija un prezentēšana.

2.    Ineta Žīgure
Vidzemē atstātais zviedru valdnieku skatiens: 12 portretu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā –17.gs. glezniecības stilu atklājēja.   

3.    Karīna Horsta
Liepājas latviešu biedrības nams - Ernesta Štālberga priekšlikumi 1913. un 1933. gadā. 

4.    Dace Ļaviņa
Erasta Šveica dalība 1925. gada Parīzes Starptautiskajā dekoratīvās un industriālās mākslas izstādē

Pārtraukums 12.40 – 13.00.

5.     Kristīne Budže
Vara un arhitektūra Latvijā. 1950. - 1959. Pagrieziens uz modernismu. Pētnieciskās metodes izvēle. 

6.    Agnija Lesničenoka
Mākslinieka Jāņa Cīruļa (1908-1995) daiļrade trimdā.

7.    Evelīna Tilta
Abstraktā estētika jeb laicīgās estētikas cildenuma un skaistā jēdzienu abstraktums.

8.    Anita Meinarte
Bīdermeiera laikmeta portreta ikonogrāfiskie aspekti un to izpausmes Latvijas mākslas mantojumā.