Meklēt
Izvēlne

LMA doktora studiju programmas zinātniskā konference, 25.aprīlī

2019. gada 25. aprīlī Zinātņu akadēmijas ēkā, Portretu zālē notiks LMA doktora studiju programmas zinātniskā konference "Jaunatklājumi pētniecībā. Pētniecības metodes."

Adrese: Latvijas Zinātņu Akadēmija, Akadēmijas iela 1, Portretu zāle 3. stāvs,
konferences sākums plkst.11.00
Programma:
LMA doktora studiju programmas vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi.

1.    Artūrs Lapiņš
 Viduslaiku pilsdrupu interpretācija un prezentēšana.

2.    Ineta Žīgure
Vidzemē atstātais zviedru valdnieku skatiens: 12 portretu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā –17.gs. glezniecības stilu atklājēja.   

3.    Karīna Horsta
Liepājas latviešu biedrības nams - Ernesta Štālberga priekšlikumi 1913. un 1933. gadā. 

4.    Dace Ļaviņa
Erasta Šveica dalība 1925. gada Parīzes Starptautiskajā dekoratīvās un industriālās mākslas izstādē

Pārtraukums 12.40 – 13.00.

5.     Kristīne Budže
Vara un arhitektūra Latvijā. 1950. - 1959. Pagrieziens uz modernismu. Pētnieciskās metodes izvēle. 

6.    Agnija Lesničenoka
Mākslinieka Jāņa Cīruļa (1908-1995) daiļrade trimdā.

7.    Evelīna Tilta
Abstraktā estētika jeb laicīgās estētikas cildenuma un skaistā jēdzienu abstraktums.

8.    Anita Meinarte
Bīdermeiera laikmeta portreta ikonogrāfiskie aspekti un to izpausmes Latvijas mākslas mantojumā.

Pievienotie faili: