Meklēt
Izvēlne

LMA I stāva gaiteņa restaurācija

Latvijas Mākslas akadēmijā ir uzsākta galvenās ēkas I stāva gaiteņa restaurācija. Šobrīd noris vēlāka laika pārkrāsojumu attīrīšana, kas tiek
darīts pateicoties darba spēkam no malas un līdzekļiem, kas iegūti no
iepriekšējo gadu Jarmarkām.

Restaurācijas darbos īslaicīgi piedalās LMA
Restaurācijas katedras studenti - galvenokārt vasaras prakses restaurācijas
ietvaros un Monumentālās glezniecības lekcijās pie pasniedzēja Jāņa Bokmaņa.
Periodiski pie restaurācijas procesiem tiek piesaistīti arī studenti no
Rīgas Celtniecības koledžas, kur šī skaitās prakse restaurācijā, kas notiek
Ingas Melderes vadībā. Parasti restaurācijas prakses ietver vairākus
procesus - gan pārgleznojumu noņemšanu, gan stiprināšanas procesus un arī
retušu.
Ir izstrādāti divi iespējamie gaiteņa restaurācijas projekti -
I Gaiteņa konservācija, kas nozīmē, ka tiek veikti šādi procesi:

1) Pirms restaurācijas darbu uzsākšanas, vēlams savest kārtībā kabeļu
sistēmu. To parasti veic vadus iebūvējot sienā, vai tos pārsedzot ar
seglīsti, kas pielāgota sienas tonim.

2) Pirms restaurācijas uzsākšanas tiek apsekoti griesti un sienas - vai
tie ir labā tehniskā stāvoklī (vai no griestiem, sienām nesūcas ūdens, kurš
tur rodas nesakārtotu sanitāro mezglu rezultātā...ārsienas, pamati). Ja šādi
bojājumi ir, tie jānovērš.

3) Pārkrāsojumu noņemšana - tas tiek darīts ar tam paredzētu ķīmiju
mehāniskā veidā.

4) Vēlāka laika sienas labojumu, javas pārziedumu izlīdzināšana (tas
nozīmē, ka vietas, kurās veikti labojumi - bijis caurums, vai radiatori,
lielāks izbirums, tiek mehāniskā veidā izlīdzinātas, proti sienas plakne
padarīta līdzena. Arī vietas, kuras patreiz ir bojātas tiek iepildīta
būvniecības java, kas piemērota restaurācijas specifikai - nekas skābs un
sārmains).

5) Oriģinālā krāsojuma notīrīšana no pārkrāsojumu, ķīmiskā krāsas
noņēmēja paliekām.

6) Sienas frīzes krāsojuma nostiprināšana. Ar to tiek domāta līmes
uznešana vietām, kur krāsas slānim ir slikta mehāniskā saistība ar pamatni.
Šāda sienas daļa ir vietā, kur no griestiem ilgstoši sūcies mitrums.
Minētajai sienas daļai līme ir jāuznes, un jāveic stiprināšanas process
pirms pārkrāsojumu noņemšanas.

7) Rekonstrukcija - lielākie zudumu laukumi rekonstruēti vai tajos
ieklāta grunts, kurai izvēlēts oriģinālais sienas tonis.

Nolēdzot I posmu, sienai paliktu "apbružāts" oriģinālais izskats un iepriekš
restaurētais fragments kalpotu par etalona paraugu, ja notiktu tālāka frīzes
restaurācija. Vēlāk iebūvētās starpsienas kādreiz esošo garderobju vietās
iesaku nokrāsot, toni piemērojot oriģinālajam sienas tonim, ievērojot
gaiši/tumšo sienas dalījumu.

 

*2. *Priekšlikums ietver visus iepriekšminētos procesus + retuša, jeb
mākslinieciskā restaurācija, kura ietver sienas apakšējās un augšējās daļas
tonēšanu. Frīzes pilnīgu rekonstrukciju, restaurāciju.

Teksts: Inga Meldere