Meklēt
Izvēlne

LMA iestājpārbaudījumu informācija 2019./2020. studiju gadam

Šeit atrodama informācija par uzņemšanas un iestājpārbaudījumu norisi bakalaura, maģistra un doktora studijās 2019. gadā. Plašāka informācija par uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmenu uzdevumiem šeit.