Meklēt
Izvēlne

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, ESF projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros, līdz 29.martam


 

Amata konkurss
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci 
Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam
Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese:
O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".
Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

  1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
  2.  Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
  3.  Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
  4.  Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
  5.  Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
  6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju. 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

  • Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Pielikums

Informācija sagatavota: 25/02/2019