Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO AKADĒMISKĀ AMATA VIETU

LMA izsludina konkursu uz vakanto DOCENTA amatu vietu:

  • 1 docenta amata vietu – LMA humanitārajās zinātnēs – angļu filoloģijā, ar specializāciju vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un audio-vizuālās mediju mākslas terminoloģijā angļu valodā 

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) līdz 2023. gada 28. septembrim (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 67321892 vai www.lma.lv.