Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO AKADĒMISKĀ AMATA VIETU

LMA izsludina konkursu uz vakanto DOCENTA amatu vietu:

  • 1 docenta amata vietu – vizuālā mākslā, zīmēšanā

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
  2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
  3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
  4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
  5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
  6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
  7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) līdz 2023. gada 8. maijam (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv.