Meklēt
Izvēlne

LMA Maģistra programmas studentu diplomdarbu aizstāvēšanas 2016

Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas ietvaros studenti padziļināti sistematizē un pēta Latvijas mākslas un kultūras vēstures, mākslas teorijas un mākslas pedagoģijas jautājumus, izstrādājot teorētiskus maģistra darbus. Maģistra programmas ietvaros notiek arī darbs meistardarbnīcās, kuru uzdevums ir organizēt individualizētas formas studijas, kas balstītas tiešā un koleģiālā mācībspēku un studentu sadarbībā, veidojot studijas atbilstoši studenta radošajām un profesionālajām interesēm.