Meklēt
Izvēlne

LMA STUDENTIEM IESPĒJA PIETEIKTIES RIBOCA ARHITEKTŪRAS SKOLAS PRAKSEI

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas konceptuālās arhitektūras skolu un arhitektu biroju Mailitis Architects organizē izglītojošas prakses iespējas arhitektūras, scenogrāfijas un dizaina programmas studentiem. Prakses ietvaros studentiem būs iespēja veidot dizaina projektus RIBOCA3 izstādes publiskajām telpām un piedalīties projekta realizēšanas procesā, sadarbojoties ar RIBOCA3 producentu komandu.

  • PROJEKTA NORISES LAIKS

no 2022. gada februāra līdz martam tiešsaistē
no 2022. gada aprīļa līdz jūlijam klātienē Rīgā

  • SLODZE

Nepilna laika prakse
Projekta pirmā posma norise būs tiešsaistes darbnīcās, otrais posms norisināsies klātienē Rīgā.
Nedēļā aptuveni 8 kontaktstundas ar pasniedzējiem, arhitektiem, producentiem un māksliniekiem. Pārējā laikā individuāls vai grupu darbs.

  • ATALGOJUMS

1000€ stipendija par pilnu praksi

  • APDROŠINĀŠANA

Nelaimes gadījumu apdrošināšana biennāles norises vietā.

  • UZDEVUMI

5 mēnešu prakse tiks dalīta divos posmos:
Pirmais posms (februāris, marts - tiešsaistē) tiks veltīts dizaina projektu radīšanai RIBOCA3 izstādes publiskajām zonām (piemēram, kafejnīca, darbnīcu norises vietas, publiskās programmas zona un citas). Studentus darba procesā konsultēs starptautiski arhitektūras pasniedzēji, tajā skaitā RIBOCA3 arhitekts Austris Mailītis (Mailitis Architects).
Otrais posms (no aprīļa līdz jūlijam - klātienē Rīgā) nodrošinās studentu iesaisti dizaina projektu realizēšanā RIBOCA3 galvenajā ēkā Andrejostā, Rīgā. Darba uzdevumi iekļaus prototipēšanu, materiālu izpēti, sadarbību ar producentu komandu un norises vietas sagatavošanu biennāles atvēršanai.

  • PRASĪBAS

Arhitektūras, dizaina vai scenogrāfijas programmas students; Interese par laikmetīgo mākslu;
Interese par pasākumu menedžementu; Vēlme mācīties un pielāgoties dažādām situācijām;
Teicamas vai izcilas angļu valodas zināšanas (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību).

  • MĒS PIEDĀVĀJAM

Konsultācijas un darbu ar starptautiskiem arhitektiem; Dizaina projektu radīšanas un realizēšanas pieredzi; Iesaisti biennāles radīšanas darbā;
Komunikāciju ar starptautiskiem māksliniekiem; Iespēju piedalīties publiskās programmas pasākumos; Entuziastisku un profesionālu komandu.

  • PIETEIKŠANĀS

Portfolio, motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz līdz 17.01.2022. Pieteikumu izskatīs komisija (RIBOCA, Mailitis Architects un LMAA) un rezultāti tiks paziņoti 31.01.2022.

PAR RIBOCA

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) iniciators ir biedrība RĪGAS STARPTAUTISKĀ BIENNĀLE. Biennāle radīta, lai nodrošinātu jaunu starptautisku platformu ārvalstu un Baltijas valstu māksliniekiem, un tās mērķis ir popularizēt laikmetīgo mākslu, sniegt izglītojošu un sabiedrisku atbalstu visā reģionā, kā arī raisīt māksliniecisko mijiedarbību starp Baltijas valstīm un pārējo pasauli.

RIBOCA3 galvenā norises vieta ir Andrejsalas teritorijā - Rīgas rajonā, kas aizņem 20 hektāru plašu teritoriju un agrāk izmantota kā tirdzniecības osta Daugavas krastā. Aptverot gan Andrejsalas teritoriju, gan iekštelpas, izstāde veidos dialogu ar apkārtējo industriālo vidi, par galveno mītni izvēloties 18000 m2 plašu trīsstāvu namu.

Izstādes arhitektūras dizains tiks radīts praktiskā poētisma jēdziena ietvaros, sadarbojoties ar biroju Mailitis Architects, Latvijas Māklas akadēmijas konceptuālās arhitektūras skolu un studentiem.

RIBOCA3 norise: 2022. gads 15. jūlijs – 2. oktobris 

PAR LMA KONCEPTUĀLĀS ARHITEKTŪRAS SKOLU

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir mākslas, jaunrades un kultūras augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības akadēmija Rīgā. 2022. gadā LMA paspārnē plānots atvērt jaunu arhitektūras maģistra studiju virzienu – Konceptuālās arhitektūras skolu, kuras darbību nodrošina arī nesen dibinātais Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA).

Arhitektūras skolas prakse RIBOCA3 ietvaros ir viens no pirmajiem soļiem LMA jaunajam arhitektūras virzienam, lai apvienotu programmas pasniedzējus ar potenciālajiem studentiem, kuri ir ieinteresēti arhitektūras praksē, kas sakņojas humanitārajās un dabaszinātnēs, kā arī ciešā mijiedarbībā ar mūsdienu kultūru.