Meklēt
Izvēlne

LR Labklājības ministrijas atzīnības raksts LMA

Otrdien, 27. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotekā "Ziedoņa zālē" notika Tiesībsarga biroja un Labklājības ministrijas rīkotā svinīgā apbalvošanas ceremonija “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”, kuru pasniedza atsevišķām pilsoniskām iniciatīvām un institūcijām. 

Latvijas Mākslas akadēmija saņēma Labklājības ministrijas atzinības rakstu par radošo pieeju jauniešu ar invaliditāti portfolio izveidē viņu profesionālās karjeras atbalstam. Tā ir atzinība par darbu, kas tika veikts 2017./2018 studija gada pavasara semestrī LMA Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina apakšnozares sociālā dizaina kursā, MA1 kursa studentiem Aigai Beinarovičai, Kristai Miltiņai, Alvim Berngardam, Jānim Ķīnastam, Didzim Jaudzemam profesores Barbara Ābeles vadībā, sadarbojoties ar PIKC Smiltenes tehnikuma struktūrvienību Alsviķi un Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centru. Veidojot skolnieku ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem prasmju un darbu portfolio, lai palīdzētu viņiem iekļauties darba tirgū pēc skolas absolvēšanas.