Meklēt
Izvēlne

Maģistra programmas studentu 1. zinātniskā Aktuālo pētījumu konference

Latvijas Mākslas akadēmija aicina uz Akadēmiskās Maģistra programmas studentu 1. zinātnisko Aktuālo pētījumu konferenci 2013. gada 15. martā Latvijas Mākslas akadēmijas II korpusā (Kalpaka bulvārī 13, Rīgā, ieeja no pagalma). Konference atvērta visiem interesentiem, ieeja bezmaksas.

KONFERENCES PROGRAMMA: 

9:00–9:30 
Dalībnieku reģistrēšanās

9:30
Konferences atklāšana, LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītājas p.i. Silvijas Grosas ievadvārdi, LMA prorektora studiju un zinātniskajā darbā Andra Teikmaņa uzruna

I sesija (9:40–11:00, vada Inese Klestrova, LMA doktorante)
9:40–9:55
Baiba Grīnberga
Nozīmīgākās Rīgas mākslas biedrības rīkotās ārzemju mākslas izstādes.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskās Maģistra studiju programmas II kurss.
9:55.00–10:00 
Jautājumi un diskusija

10:00–10:15
Inga Karlštrēma
Rīgas pilsētas Gāzes un Ūdensapgādes iestādes celtnes no 19. gs. vidus līdz 1914. gadam. Tipoloģiskais aspekts.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskās Maģistra studiju programmas I kurss.
10:15–10:20
Jautājumi un diskusija

10:20–10:35
Sana Kirmuška
Kārļa Ulmaņa autoritārās ideoloģijas iespaids uz tēlotājmākslas attīstību - atspoguļojums presē (1934-1940).
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskās Maģistra studiju programmas II kurss.
10:35–10:40
Jautājumi un diskusija

10:40–10:55
Ieva Rosne
„Tones skola” Latvijas glezniecībā: Arnolda Mazītiša piemērs.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskās Maģistra studiju programmas II kurss.
10:55–11:00
Jautājumi un diskusija

11:00 –11:30
Kafijas pauze

II sesija (11:30–13:10 vada Inese Zelmane, LMA doktorante)
11:30–11:45
Inga Mudule
Latviešu luteriskās baznīcdziesmas melodiju izpētes jauni aspekti.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Akadēmiskās Maģistra studiju programma Mūzika, I  kurss.
11:45–11:50
Jautājumi un diskusija

11:50–12:05
Elīna Ratobiļska
Trīs Tālivalža Ķeniņa simfoniskās daiļrades avoti: Latvija, Francija un Kanāda.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Akadēmiskās Maģistra studiju programma Mūzika, II kurss.
12:05–12:10
Jautājumi un diskusija

12:10–12:25
Tatjana Ostrovska
Izpildītājmāksla mūzikas ierakstu tehnoloģiju kontekstā: daži uztveres un vērtējuma mērauklu aspekti.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Akadēmiskās Maģistra studiju programma Mūzika, II kurss.
12:25–12:30
Jautājumi un diskusija

12:30–12:45
Elizabete Nīmane
Jauniešu auditorija un tradicionālie mediji: vajadzības un piedāvājums
Latvijas Kultūras akadēmija, Akadēmiskās Maģistra studiju programmas Kultūras menedžmenta apakšprogramma, II kurss.
12:45–12:50
Jautājumi un diskusija

12:50–13:05
Diāna Meženiece
Laikmetīgās mākslas centru darbība Latvijā un Igaunijā. Starptautisko izstāžu pieredze.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma,  II kurss.
13:05–13:10
Jautājumi un diskusija

13:10–14:15
Pusdienu pārtraukums

III sesija (14:15–15:35 vada Inese Kundziņa, LMA doktorante)
14:15-14:30
Mikus Vanags
Vizuālā identitāte Latvijas Mākslas akadēmijas kontekstā.
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
14:30–14:35
Jautājumi un diskusija

14:35–14:50
Gita Deksne
Viensēta kā dizaina procesu platforma.
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
14:50-14:55
Jautājumi un diskusija

14:55–15:10
Tālivaldis Muzikants
Vanna senioriem „Avokado”.
Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
15:10–15:15
Jautājumi un diskusija

15:15–15:30
Jekaterina Stakle
Sociālais dizains starppaaudžu komunikācijā – Seniori. Bērni. Dārzkopība.
Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
15:30–15:35
Jautājumi un diskusija

15:35–16:00
Kafijas pauze

IV sekcija (16:00 –17:40 vada Šelda Puķīte, LMA doktorante)
16:00–16:15
Inita Grāvere
Daugavpils jauno mākslinieku grupas darbība vienojošās motivācijas kontekstā 20. gs. 70. gados.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
16:15–16:20
Jautājumi un diskusija

16:20–16:35
Santa Mičule
Galvenie teorētiskie aspekti formālisma estētikā.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, I kurss.
16:35–16:40
Jautājumi un diskusija

16:40–16:55
Dina Suhanova
Hardijs Lediņš kā arhitektūras teorētiķis.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
16:55–17:00
Jautājumi un diskusija

17:00–17:15
Anna Peršteina
„Aptuvenā poētika” Jura Boiko un Hardija Lediņa romānā ZUN.
Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma apakšprogramma Akadēmiskā Maģistra studiju programma, I kurss.
17:15–17:20
Jautājumi un diskusija

17:20–17:35
Liene Zemīte
Arhitektes Zaigas Gailes radošais darbs. Industriālā mantojuma rekonstrukcijas.
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, Akadēmiskā Maģistra studiju programma, II kurss.
17:35–17:40
Jautājumi un diskusija

17:40 Konferences noslēgums