Meklēt
Izvēlne

MAĢISTRANTŪRAS STUDENTI TIEK AICINĀTI PIETEIKT TĒMAS 11. ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

2023. gada 13. janvārī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 11. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas katedra. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva maģistra darba vai tā teorētiskās daļas izstrādi.
Aicinām piedalīties visu Latvijas Mākslas akadēmijas nodaļu un apakšnozaru maģistrantūras, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, lai iegūtu pieredzi sava radošā darba un pētījumu prezentācijā, kā arī teorētiskā darba izstrādē. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Referāta tēmas pieteikums jānosūta uz e-pastu līdz 2022. gada 2. decembrim.