Meklēt
Izvēlne

Maģistrantūras studiju plāns (precizēts)

Ir sastādīts studju plāns LMA Maģistra studiju programmā 2011./2012. studiju gada 1. semestrim.