Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Edīte Parute

2018. gada 2. novembrī plkst. 15:00, 10. telpā, Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Edīte Parute aizstāvēs promocijas darbu  „Rīdzinieku modes tērpa vēsturiskā evolūcija (13.-18.gs.) vizuālās kultūras un sociāli ekonomisko faktoru kontekstā”. Recenzenti: profesors Deniss Hanovs (Dr.art.), Rīgas Stradiņa universitāte; vadošā pētniece Anete Karlsone (Dr. hist.), Latvijas vēstures institūts; profesors Ojārs Spārītis (Dr.habil.art), Latvijas Mākslas akadēmija.
Ar disertācijas pilnu tekstu var iepazīties LMA bibliotēkā. Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā piedāvājam iepazīties ar promocijas darba kopsavilkumu.

Centrālā fotogrāfija: Dāma pilsētas pastaigu tērpā. J. K. Broce, Monumente 3.sēj. 1.d. BM03063A.