Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Laura Lūse

2016. gada 28. janvārī plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē Laura Lūse aizstāvēs promocijas darbu "Tapetes Latvijā. 18. gs.-20. gs. 1. puse". Recenzenti: profesors Jānis Kalnačs  (Dr.art.), Vidzemes augstskola; docents Ilmārs Dirveiks (Dr. arch.), Rīgas Tehniskā universitāte; profesors Ojārs Spārītis  (Dr.habil. art), Latvijas Mākslas akadēmija.

Ar disertācijas pilnu tekstu var iepazīties LMA bibliotēkā. Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā piedāvājam iepazīties ar promocijas darba kopsavilkumu.