Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbus aizstāvēs Ingūna Audere, Elita Ansone un Aija Freimane

2015. gada jūlijā un augustā Latvijas Mākslas akadēmijā promocijas darbus aizstāvēs Ingūna Audere, Elita Ansone un Aija Freimane.

16. jūlijā pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Ingūna Audere doktora zinātniskā  grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu  „Vizuāli plastiskās izteiksmes attīstība stikla mākslā” .

Recenzenti: pētniece Ilona Audere  (Dr.art.), Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs; asociētā profesore Rasa Šmite (Dr.sc.soc .) Liepājas Universitāte; vadošā pētniece Stella Pelše (Dr.art), LMA Mākslas vēstures institūts.


27 .augustā pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Elita Ansone aizstāvēs promocijas darbu  „Sekularizēta individuāla garīguma formu meklējumi latviešu mākslā 20.gs. 60. gadi – 2012.” .

Recenzenti: asociētais profesors Jānis Taurens  (Dr.phil.), LMA; profesore Anita Stašulāne (Dr. theol.), Daugavpils Universitāte;  pētniece Dace Lamberga  (Dr.art), Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs.


31. augustā pl.11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Aija Freimane aizstāvēs promocijas darbu  „Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai. Dizaina paradigmas maiņa” .

Recenzenti: pasniedzēja Signe Mežinska (Dr.sc.soc.), LU; asociētā profesore Ilva Skulte (Dr. phil.), RSU; profesors Ojārs Spārītis  (Dr.habil. art), LMA.


Ar promocijas darbiem var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un šeit: