Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbus aizstāvēs Matīss Kūlis un Solvita Zariņa

Februārī un martā Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē promocijas darbus aizstāvēs divi doktoranti – Matīss Kūlis un Solvita Zariņa.

2014. gada 20. februārī plkst. 15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts Matīsa Kūļa promocijas darbs „Grafiskā dizaina mākslinieciskās kvalitātes programmatūras saskarnēs”. Norises vieta: 10. telpa.

Oficiālie oponenti: Dr. sc. soc. Rasa Šmite (LSU), Dr. art. Andris Teikmanis (LMA), Dr. art. Stella Pelše (LMA).

2014. gada 14. martā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts Solvitas Zariņas promocijas darbs „Digitālās mākslas vizuālie aspekti informācijas tehnoloģiju attīstības kontekstā”.

Oficiālie oponenti: Dr. sc. soc. Rasa Šmite (LSU), Dr. phil. Jānis Taurens (LMA), Dr. art. Stella Pelše (LMA).

Ar promocijas darbiem var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un šeit: