Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā skatāma ceļojošā izstāde "Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90"

No 2013. gada 21. līdz 25. oktobrim Latvijas Mākslas akadēmijas pirmā stāva vestibilā būs iespēja skatīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sagatavoto ceļojošo izstādi „Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90” – veltījums pirmās Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības institūcijas darbībai.

2013. gada 18. septembrī apritēja 90 gadi, kopš laikrakstā „Valdības Vēstnesis” tika publicēts Likums par pieminekļu aizsardzību, kas pirmo reizi Latvijā paredzēja izveidot speciālu kultūras pieminekļu aizsardzības institūciju – Pieminekļu valdi. Tā kļuva par 20. gadsimta 20. – 30. gadu stūrakmeni kultūras mantojuma pārvaldībā Latvijā, tika radīts pamats kultūras pieminekļu aizsardzības, apzināšanas un organizēšanas darbam, kas turpinājās arī vēlākajās desmitgadēs.

Līdz mūsdienām saglabājušās 20. gs. 20. – 40. gadu ekspedīciju liecības ir neatsverams materiāls Latvijas kultūras mantojuma apjaušanai. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tiek uzglabāts ievērojams skaits Pieminekļu valdes savākto materiālu – ap 201905 glabāšanas vienībām. Tās ir ekspedīcijās savāktās liecības par etnogrāfisko, arheoloģisko, mākslas un arhitektūras mantojumu – fotogrāfijas, uzmērījumi, zīmējumi, pierakstītās teicēju liecības un pašas savāktās senlietas. Šie materiāli speciālistiem un interesentam ir būtisks Latvijas teritorijas kultūras mantojuma izziņas un rekonstrukcijas avots. Pieminekļu valdes ekspedīciju materiāli ir iekļauti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 100 Latvijas vēstures relikviju klāstā.

Š.g. 24. oktobrī plkst. 9.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva vestibilā ar stāstījumu par Pieminekļu valdes krājuma unikalitāti un nozīmi Latvijas kultūras vēsturē viesosies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas darbiniece Sanita Stinkule. Stāstījumu noklausīties īpaši aicināti Mākslas zinātnes nodaļas studenti!

Padziļinātāku informāciju par Pieminekļu valdes darbību iespējams lasīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistu sagatavotajā un š.g. 18. septembrī atklātajā izdevumā „Pieminekļu valdei 90. Pieminekļu valdes mantojums LNVM krājumā”. Jau 2012. gada nogalē tika izdots Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un „NicePlace” kopdarbs – kalendārs 2013. gadam, kas veltīts Pieminekļu valdes 90 gadu dibināšanas jubilejai  „Etnogrāfisko ekspedīciju materiāli”. Kalendārā iekļautas 25 Pieminekļu valdes etnogrāfisko ekspedīciju laikā 20. gs. 20. – 40.gados tapušas fotogrāfijas, kas ilustrē dažādus ar latviešu zemnieku un zvejnieku dzīvesveidu saistītus darbus un norises. Kalendāru un izdevumu var iegādāties Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.