Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļa piedalās Eiropas Savienības Dārza svētkos

2012. gada 12. maijā plkst. 12:00 Eiropas Savienības Dārza svētku laikā, kas notiks Vērmanes dārzā Rīgā, būs skatāma izstādē „Draudzīgs senioriem”. Eksponēto darbu autori ir Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti. Izstādes ekspozīcija veidota no dizainparaugiem, kas tapuši sadarbībā ar SIA „PAA Vannas”. 

2012. gada 12. maijā plkst. 12:00 Eiropas Savienības Dārza svētku laikā, kas notiks Vērmanes dārzā Rīgā, būs skatāma izstādē „Draudzīgs senioriem”. Eksponēto darbu autori ir Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti. Izstādes ekspozīcija veidota no dizainparaugiem, kas tapuši sadarbībā ar SIA „PAA Vannas”.

Mākslas akadēmijas studenti pēta lietotāja vēlmes, vajadzības un attieksmi, apgūst dizaina un tehnoloģiju iespējas, kā arī pievēršas mārketinga aspektiem. Tādējādi Akadēmijā studējošie iegūst pilnīgu ieskatu ne tikai jauna produkta industriālajos aspektos, bet arī produkta virzībā tirgū un komerciālajā potenciālā. Tāpat studenti apgūst to, kā atšķiras senioru mērķauditorija no citiem tirgus segmentiem.

2011./2012. studiju gadā Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas maģistrantūras studenti savos dizaina pētniecības darbos koncentrējās uz produktu attīstību, dzīves komforta nodrošināšanu gados vecāku iedzīvotāju vidū, ņemot vērā „Star Dust”* projekta vadmotīvu – vecāka gadagājuma cilvēku skaita paredzamo pieaugumu Baltijas Jūras reģionā.

Šāds studiju kurss studentiem sniedz pilnu priekšstatu par jauna produkta rašanās procesu no izpētes līdz realizācijai materiālā, kā arī par uzņēmuma potenciālo rentabilitāti piedāvātajā segmentā 65+.

Baltijas Jūras reģiona programmas projekta „StarDust”  mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona konkurētspēju, radot un realizējot novatoriskas idejas, izmantojot starptautisku sadarbību, kompetenci, pētniecību, klāsterus un mazo un vidējo uzņēmumu sadarbības tīklus.

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļa strādā „StarDust” projektā darba grupā Nr. WP4 Senioru labsajūta sadzīvē (Comfort of living for elderly people) kopā ar IDC West Sweden AB (Zviedrija), Alītas Dienvidlietuvas uzņēmumu biznesa asociācija (Lietuva) un Poznaņas universitātes kokapstrādes fakultāti (Polija).

Projekta dalībnieku uzdevums ir izstrādāt jaunu un inovatīvu produktu piedāvājumu mājsaimniecībām demogrāfiskajai mērķa grupai 65+, lai varētu aktīviem un darbspējīgiem pensijas vecuma cilvēkiem nodrošināt neatkarīgu dzīvi vecumdienās. Projekts paredz radīt jaunus dizainparaugus senioru dzīves apstākļu iespējami augstākas kvalitātes nodrošināšanai un demogrāfiskā trenda radīto izmaksu minimizēšanai.

Vērmanes dārzā notiks Eiropas nedēļas centrālais pasākums - Eiropas Savienības Dārza svētki, kas jau ceturto gadu pēc kārtas pulcēs visu paaudžu rīdziniekus un pilsētas viesus. Šogad pasākuma tēma ir „Eiropas aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gads”. Tā mērķis ir atspoguļot aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti, kā arī veicināt Latvijas sabiedrībā izpratni par dažādu sabiedrības grupu sadarbību un runāt par iespēju realizēt sevi un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju neatkarīgi no vecuma.


* Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbībā ar Zviedrijas Inovāciju sistēmu valsts aģentūru VINNOVA ir uzsākusi dalību apstiprinātajā Baltijas Jūras reģionu programmas (BJR) 2007 -2013 projektā „Stratēģiskais projekts par starptautisko komercdarbību, izpēti un inovāciju, klasteriem un MVU sadarbības tīklu” (The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks), projekta nosaukuma abreviatūra: StarDust. Vairāk informācijas www.bsrstars.se.