Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijas studenti piedalās radošajās darbnīcās Oronsko tēlniecības centrā

Oktobra beigās no 22.- 31. oktobrim, desmit Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības apakšnozares studenti vienkopus ar desmit Šcecinas Mākslas akadēmijas (AkademiaSztuki w Szczecinie) studentiem piedalījās radošās darbnīcās Polijas vadošajā plastiskās mākslas centrā – Oronsko (CentrumRzeźbyPolskiej w Orońsku), radot darbus par vienotu izvirzītu tēmu ANTI TĒLNIECĪBAS PARKS. Jāsecina, ka Polijas mākslinieces Aleksandras Ska izvirzītais koncepts bija liels izaicinājums jaunajiem tēlniekiem, darbā pie ideju jaunrades un to izstrādes materiālā. Darbnīcu tēma māksliniekos izjauca ierasto komforta zonu un rosināja aplūkot "parka" nozīmi un tā saturu, kurš ikdienā tiek organizēts un pārvaldīts institucionāli. Vakaros studentu vidū notika viedokļu apmaiņa un prezentācijas, kā rezultātā tika slīpētas idejas un vēlāk radīti 22 mākslas darbi. Pateicoties tēmas plašajai interpretācijai un uzstādījuma izpratnei radītie darbi risināti plaši, iekļaujot tādus atslēgas vārdus kā: atkritumu atkārtota pārstrāde, anti-skulptūra, provokācija, dzīva cilvēka ķermenis, dabas atjaunošana un aizsardzība, un, pat modes dizaina elementi. Drabnīcas noslēdzās ar ekspozīcijas atklāšanu parkā, kurā augstskolu studenti un grupu vadītājas Aleksandra Ska un Olga Šilova prezentēja darbus, raisot apmeklētājos patiesu interesi un diskusiju.