Meklēt
Izvēlne

Mārupes novada Dome izsludina ideju konkursu par novada grafiskās zīmes izstrādi

Mārupes novada Dome aicina māksliniekus un dizainerus startēt ideju konkursā par novada grafiskās zīmes izstrādi. Konkursa mērķis ir ar radošo ideju sacensības palīdzību atrast labāko Mārupes novada grafiskās zīmes risinājumu, kas būtu izmantojams novada vizuālās identitātes veidošanai vietējo iedzīvotāju vidū un publiskajā telpā.

Konkursa dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī šo personu apvienība. Labākie trīs darbi nolikumā noteiktajā kārtībā tiks izvirzīti godalgošanai. Kopējais konkursa godalgu fonds ir EUR 3 800,00, tajā skaitā visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 2014. gada 23. aprīļa plkst. 12.00, iesniedzot personīgi vai pa pastu Mārupes novada Domē, 1-5 kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV–2167.

Konkursa nolikumu iespējams lejupielādēt šeit (nolikums precizēts):