Meklēt
Izvēlne

MŪZIKAS AKADĒMIJA AICINA STUDĒT PAR SKOLOTĀJU MŪZIKĀ, TEĀTRA MĀKSLĀ, DEJĀ UN VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ

Jau 2021./2022. akadēmiskajā gadā notiks pirmo studentu uzņemšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) jaunveidotajās pedagoģijas programmās, kas tiks īstenotas sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA).

7. aprīlī plkst. 15.00 platformā “Zoom” notiks JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas tematiskais forums, kurā mūzikas vidusskolu un vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni, kā arī viņu pedagogi un citi interesenti tiks informēti par iespējām studēt jaunajās profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa studiju programmās. Reģistrācija dalībai notikumā: www.jvlma.lv

No 2021./2022. akadēmiskā gadā JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas esošajām mūzikas un deju skolotāju apakšprogrammām pievienosies arī teātra mākslas un vizuālās mākslas skolotāju apakšprogrammas, tādējādi piedāvājot studēt pedagoģiju mūzikas, dejas, teātra un vizuālās mākslas jomās. Jaunajās studiju programmās pedagoģiski inovatīvs studiju process apvienosies ar radošu māksliniecisko darbību. Studentu vidū tiks uzņemti cilvēki, kurus interesē un saista pedagoģiskais darbs, jaunākās mākslas izglītības attīstības tendences, kā arī sava mūzikas instrumenta spēles un profesionālās meistarības pilnveidošana.

Mūzikas skolotājiem būs iespēja studēt divās apakšprogrammās – “Vispārējās izglītības un kultūras studiju skolotājs”, kurā tiks apgūta mūzikas pedagoģija un pētniecība, diriģēšana, klavierspēle, ģitāras, kokles un blokflautas spēle, Karla Orfa instrumentārijs, aranžēšana, ritmika un improvizācija, un “Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs”, kurā piedāvāto kursu klāstā iekļauta instrumenta spēle, mūzikas pedagoģija un pētniecība, pamatinstrumenta spēles pasniegšanas metodika, kolektīvā muzicēšana un pedagoģiskā prakse.

Apakšprogrammā "Skolotājs dejā un kultūras studijās" un studiju programmā "Deju skolotājs" tiks nodrošināta teorētisko zināšanu apguve dejas teorijas un vēstures, dejas un mūzikas didaktikas, tērpu vēstures un citos studiju kursos, kā arī praktiskā darbībā iegūtas klasiskās, modernās, džeza, latviešu un cittautu dejas prasmes.

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju tiks īstenota apakšprogramma “Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās”. Studijas noritēs gan JVMA, gan LKA, ietverot tādus studiju kursus kā mākslas pedagoģija un pētniecība, dramaturģija, aktiermeistarība un režija, skatuves kustība un kustību kompozīcija, praktiskā muzicēšana u.c. Iespēja pārliecināties par iegūto zināšanu un prasmju lietderīgumu tiks nodrošināta gan pedagoģiskajā praksē, gan arī dažādos radošajos projektos.

Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju tapusi arī apakšprogramma "Skolotājs mākslā un kultūras studijās" un “Mākslas skolotājs”, kas ietver mākslas pedagoģijas un pētniecības, animācijas, zīmēšanas, grafikas, digitālās fotogrāfijas, mediju dizaina, videomākslas, arhitektūras, telpas un vides mākslas saturu un tehnikas, etnogrāfiju un kultūras mantojumu, kompozīcijas pamatus, pedagoģisko praksi un daudzus citus mākslas skolotājam nepieciešamos studiju kursus.

Studiju programmas izstrādātas Eiropas Sociālā fonda projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001 ietvaros.