Meklēt
Izvēlne

Nākamnedēļ darba vizītē Latvijā ierodas Pasaules Bankas eksperti

Nākamnedēļ, no 4. līdz 8. septembrim, Latvijā kārtējā darba vizītē ieradīsies Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas eksperti, lai pētītu cilvēkresursu politiku sešās valsts augstskolās. Izpētes rezultātā tiks sagatavots augstskolu akadēmiskā personāla atlases, atalgošanas un attīstības procesu stipro un vājo pušu izvērtējums.

Ekspertu darba vizīte ir būtiska Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā augstskolu pārvaldības pētījuma otrā posma, kas vērsts uz akadēmiskā personāla attīstības jautājumiem, daļa. Otrdien, 5. septembrī, un trešdien, 6. septembrī, eksperti apmeklēs Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti un Daugavpils Universitāti. Savukārt ceturtdien, 7. septembrī, eksperti dosies uz Vidzemes Augstskolu, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Katrā augstskolā eksperti tiksies ar tās rektoru, prorektoriem, personāla departamentu vadītāju un speciālistiem, kā arī ar mācībspēkiem, jaunajiem zinātniekiem un doktorantiem.

Vizītes sagatavošanai IZM un augstskolas jūlijā un augustā apkopoja informāciju par izpētei būtisko normatīvo ietvaru – likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem, kas nosaka akadēmiskās karjeras posmus, doktorantūru un pēcdoktorantūru, akadēmiskā personāla atlasi un karjeras attīstību, atalgojumu. Pētījumā iesaistītās augstskolas sagatavoja informāciju un datus par akadēmisko personālu, atalgojuma politiku, doktorantūru, akadēmiskā personāla atlasi, mācībspēku un pētnieku snieguma kvalitātes izvērtēšanu, kā arī citām katrai augstskolai raksturīgajām cilvēkresursu politikas niansēm.

Paralēli Pasaules Bankas eksperti šovasar uzsāka darbu pie ziņojuma par starptautisko labo praksi akadēmiskās karjeras jomā: tiek izstrādāti kritēriji, kas ļauj novērtēt, vai valsts un augstskolu līmenī īstenotā cilvēkresursu politika ir laba.

Papildus augstskolu apmeklējumam Pasaules Bankas eksperti pirmdien, 4. septembrī, tiksies ar valsts un privāto augstskolu personāla speciālistiem, kā arī ar Latvijas Jauno zinātnieku un Latvijas Studentu apvienību pārstāvjiem. Savukārt piektdien, 8. septembrī, noslēdzot vizīti, eksperti tiksies ar Augstākās izglītības padomes un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem.
IZM speciālisti ar Pasaules Bankas ekspertiem tiksies gan pirmdien, gan piektdien. Sanāksmēs tiks pārrunāta vizītes gaita un pirmie secinājumi, īpaša uzmanība tiks veltīta šobrīd vēl izstrādes stadijā esošajām ES Struktūrfondu programmām augstskolu pārvaldības un akadēmiskā personāla stiprināšanai.

Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību ir viens no sešiem pētījumiem, kuru realizē IZM, atsevišķos pētījumos sadarbojoties ar Latvijas Universitāti un Centrālo Statistikas pārvaldi. Gan šo, gan pārējo piecu pētījumu norisi līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds IZM realizētā projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos”.

Pasaules Bankas īstenotā pētījuma noslēgums plānots 2018. gada pavasarī.