Meklēt
Izvēlne

Nataļjas Jevsejevas promocijas darba "Aleksandras Beļcovas (1892-1981) daiļrade" aizstāvēšana

2013. gada 16. maijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes sēdē tiks aizstāvēts Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiātes (projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai” Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros) Nataļjas Jevsejevas promocijas darbs „Aleksandras Beļcovas (1892-1981) daiļrade”. Norises vieta: 10. telpa (1. stāvā).

Oficiālie oponenti: Dr. art. D. Lamberga (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Dr. art. J. Kalnačs (Vidzemes Augstskola), Dr. art. K. Ogle (Latvijas Mākslas akadēmija).

Disertācijas kopsavilkumu (latviešu un franču valodās) ar attēlu pielikumiem iespējams lejupielādēt šeit: