Meklēt
Izvēlne

Notiek nebijis eksperiments: dizaineri apvieno spēkus ar amatniekiem

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju 2013. gada oktobrī rīko līdz šim nepieredzētu eksperimentu, kurā pirmo reizi sadarbojas un jaunus produktus vai to elementus rada Zemgales reģiona amatnieki un jaunie, sevi jau pierādījušie dizaineri.

Eksperimentā piedalās piecpadsmit amatnieki no Bauskas, Jēkabpils, Kokneses, Dobeles, Auces un Jelgavas apkārtnes, pie sevis pulcējot teju divdesmit jaunos dizainerus – Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantus.

„Valda uzskats, ka dizaineri vienmēr uz amatniekiem skatās „no augšas”, savukārt amatniekiem dārgie dizaineru pakalpojumi nav nepieciešami. Ar šo eksperimentu ceram mainīt radīto stereotipu, un radošo industriju līmeni Latvijā celt vēl augstāk,” stāsta projekta „Regio-Crafts” vadītāja Linda Šarķe-Fedjajeva.

11. un 18. oktobrī Mākslas akadēmijas maģistrantūras studenti devās pie amatniekiem, lai izveidotu kādu jaunu amatniecības produktu vai censtos padarīt interesantāku esošo izstrādājumu klāstu. „Studentu aizrautība bija tik liela, ka daudziem ar divām dienām nepietika un viņi pie amatniekiem darbojās krietni ilgāk. Turklāt no abām eksperimentā iesaistītajām pusēm dzirdamas ļoti labas atsauksmes. Gan meistari, gan jaunie dizaineri spējuši rast kopīgu valodu, un, veiksmīgi sadarbojoties, guvuši vēl nebijušu pieredzi. To, kādus produktus kopā izveidojuši, pašlaik viņi patur noslēpumā līdz piektdienas prezentācijai,” atklāj Linda Šarķe-Fedjajeva.

Jomas, kurās darbojās amatnieki, ir visdažādākās, un to, pie kuriem amatniekiem darbosies, studenti noteica izlozes kārtībā. Amatnieki savā darbā izmanto arī ļoti daudzveidīgus materiālus, un studentiem bija ļoti vērtīga iespēja izzināt, kādus produktus un mākslas priekšmetus var izveidot no koka, akmens, māla, metāla, betona, keramikas, stikla pērlītēm, ādas, filca un citiem materiāliem. Izveidojās situācija, ka sastapās dažādu jomu un novirzienu pārstāvji, tādēļ viņu kopīgi radītie priekšmeti ir jo īpaši interesanti.

„Amatnieki bija gatavi un atvērti jauniem risinājumiem un idejām, savukārt studenti šo dienu laikā attīstīja ne tikai savu radošo domāšanu, bet arī praktiskās iemaņas, praksē apgūstot amatnieku darbā vajadzīgās prasmes un ikdienā izmantotās tehnoloģijas,” norāda Linda Šarķe-Fedjajeva.

Kā stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas docente Aija Freimane, ideja par šādu sadarbību bijusi jau ilgstoši, taču tikai nesen atrasti sadarbības partneri: „Parasti visi dara, kā māk, tomēr mūsdienās aizvien lielāka nozīme ir ne vien kvalitātei, bet arī stilam un funkcionalitātei, tādēļ centīsimies produktus veidot baudāmus.”

Eksperimenta noslēgums un izstrādāto produktu prezentēšana notiks 2013. gada 25. oktobrī plkst. 10.30 Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē, kur maģistranti saņems arī speciālistu vērtējumu.

Spriežot par nākotnes sadarbības iespējām, Aija Freimane lielas cerības liek tieši uz Zemgales reģiona amatniekiem, ar kuriem jau sākta sadarbība: „Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajās apaļā galda diskusijās amatnieki paši izrādīja interesi par šādu sadarbību, un ir redzams tās potenciāls. Protams, ja par iespējamo kooperēšanos interesi izrādītu arī citu reģionu amatnieki, Latvijas Mākslas akadēmija tikai priecātos pēc pilotprojekta šīs aktivitātes izvērst plašākas.”

Projekta „Regio-Crafts” galvenais mērķis ir stiprināt amatniecības nozīmi Eiropas Savienībā un veicināt sektora attīstību katrā projekta partnerreģionā, tādējādi arī paaugstinot tā lomu ekonomikā. Projekts tiek realizēts INTERREG IV C programmā, tā kopējais budžets ir 1 145 262.62 eiro, kur 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.