Meklēt
Izvēlne

NOTIKS GRĀMATAS “DEKORATĪVĀ GLEZNIECĪBA RĪGAS INTERJEROS: 16. GADSIMTS – 18. GADSIMTA TREŠAIS CETURKSNIS” ATVĒRŠANAS SVĒTKI

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (MVI) aicina apmeklēt institūta pētnieces Dr. art. Vijas Strupules monogrāfijas “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts – 18. gadsimta trešais ceturksnis” atvēršanu, kas notiks 2023. gada 29. septembrī plkst. 17.00 vienā no ievērojamākajām seno gleznojumu atklāšanas vietām – Mencendorfa namā Rīgā, Grēcinieku ielā 18.

16. gadsimts – 18. gadsimta trešais ceturksnis ir periods Rīgas vēsturē, kad interjeru apdarē dominēja krāsojumi un gleznojumi. Blakus vienkāršām krāsotā dekora shēmām uz sienām un griestiem tika radītas arī greznas ornamentālas un sižetiskas kompozīcijas, kas iekļāvās Eiropas mākslas stilu parādību lokā. 408 lappuses biezajā grāmatā apkopoti un daudzpusīgi analizēti gan interjeru polihromijas piemēri, kas līdz mūsdienām visbiežāk nonākuši tikai kā fragmentāri atsegumi, gan ziņas par tiem dažādos citos avotos. Sniegta arī iespējami plaša informācija par Rīgas krāsotāju cunftes darbību un meistariem. Izklāstu papildina 226 attēli. To anotācijas līdz ar pētījuma galveno atziņu kopsavilkumu lasāmas arī angļu un vācu valodā.

Grāmata ir mākslas vēsturnieces un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālistes, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” darbinieces un MVI pētnieces Vijas Strupules daudzu gadu darba iznākums, turpinot praktiski un teorētiski izzināt 2016. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā aizstāvētās disertācijas tēmu.

Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu kā VII laidiens sērijā “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas” un iespiests “Jelgavas tipogrāfijā”. Tā veidošanā kopā ar autori piedalījās zinātniskā redaktore Elita Grosmane, literārā redaktore Māra Ņikitina, korektore Kristiāna Ābele, kopsavilkumu un attēlu sarakstu tulkotājas Stella Pelše (angļu valodā) un Agnese Bergholde-Volfa (vācu valodā), kā arī maketētājs Rauls Liepiņš (“Al secco”). Pētījumu recenzēja Dr. arch. Ilmārs Dirveiks (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. art. Rūta Kaminska (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) un Ph. D. Krista Kodresa (Krista Kodres, Igaunijas Mākslas akadēmija).