Meklēt
Izvēlne

Notiks ikgadējie Borisa Vipera piemiņas lasījumi

Godinot Johana Daniela Felsko nozīmīgo ieguldījumu Rīgas pilsētplānošanā un laikmetīga arhitektoniskā tēla izveidē, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts sadarbībā ar Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcu, Latvijas Arhitektūras muzeju, Rīgas Jūgendstila muzeju, Latvijas arhitektu savienību un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares studentiem iecerējis pasākumu ciklu. To aizsāks Mākslas vēstures institūta 2013. gada 17. oktobrī rīkotie Borisa Vipera piemiņas lasījumi un noslēgs izstāde Latvijas Arhitektūras muzejā.

2013. gada 30. oktobrī aprit 200 gadi kopš Rīgā dzimis Johans Daniels Felsko (1813-1902). Viņš bija pirmais ārzemēs akadēmiski izglītotais Rīgas pilsētas arhitekts (1844-1879), kas 35 gadus bija atbildīgs par visām ēkām, ko Rīgā un tās lauku īpašumos cēla par Rīgas pilsētas līdzekļiem. Felsko arhitektūru studēja (1835-1840) Karaliskajā Daiļo mākslu akadēmijā Kopenhāgenā, savulaik nozīmīgākajā Ziemeļeiropas mākslas izglītības centrā.

19. gs. vidū Felsko izstrādāja pirmo projektu, kas paredzēja Rīgas vēsturisko nocietinājumu vietā izveidot  plašu bulvāru loku, kas savienotu Iekšrīgu ar priekšpilsētām. Tas bija mūsdienīgas multikulturālas pilsētas aizsākums. Pēc Felsko projektiem celtas tādas ievērojamas sabiedriskās ēkas kā Mazā ģilde, Anglikāņu baznīca, Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Krievijas Federācijas vēstniecības ēka, kā arī dievnami Piņķos, Salā, Ikšķilē un Viļķenē.

Šī gada Borisa Vipera piemiņas lasījumu tēma ir „Garais 19. gadsimts Latvijas arhitektūrā un mākslā: veltījums Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko (1813-1902) 200. dzimšanas dienai”. Referātus lasīs Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta darbinieki: direktors un LMA profesors Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš, vadošās pētnieces Dr. art. Daina Lāce un Dr. art. Kristiāna Ābele. Lasījumos piedalās arī maģistrantūras 2. kursa Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studente Inga Karlštrēma, kā arī doktorantūras studentes Baiba Vanaga un Ināra Appena.

Visi interesenti aicināti Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas Lutera zālē noklausīties jaunākos pētījumus mākslas vēsturē!

20. Borisa Vipera piemiņas lasījumi
GARAIS 19. GADSIMTS LATVIJAS ARHITEKTŪRĀ UN MĀKSLĀ

Veltījums Rīgas pilsētas arhitekta
Johana Daniela Felsko (1813–1902) 200. dzimšanas dienai

2013. gada 17. oktobrī
Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas Lutera zāle
(ieeja no Baznīcas ielas)

PROGRAMMA:

9.30–10.00
Pulcēšanās un reģistrēšanās

10.00–10.20
Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi un uzrunas

10.20–11.50
I sesija (vada Daina Lāce)

10.20–10.40
Eduards Kļaviņš. Akadēmisma loma Latvijas 19. gadsimta vizuālājā mākslā

10.40–10.50
Jautājumi un diskusijas

10.50–11.10
Anita Meinarte. Bīdermeiera ikonogrāfiskie aspekti 19. gs. pirmās puses portretā

11.10–11.20
Jautājumi un diskusijas

11.20–11.40
Edvarda Šmite. Profils un pretskats. Rīgas vizuālā tēla interpretācija 19. gadsimta mākslā – no Broces līdz Purvītim

11.40–11.50
Jautājumi un diskusijas

11.50–12.10
Kafijas pauze

12.10–13.40
II sesija (vada Eduards Kļaviņš)

12.10–12.30
Aija Taimiņa. Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pienākas,... impērisko svētku tradīcijas Rīgā: dekorācijas un iluminācijas (18. gs. 2. puse – 19. gs. sākums)

12.40–13.00
Daina Lāce. Arhitekta profesijas pēctecība Felsko dzimtā: Johans Daniels Felsko (1813–1902) un Karls Johans Felsko (1844–1919)

13.00–13.10
Jautājumi un diskusijas

13.10–13.30
Inta Genese-Plaude. Johana Daniela Felsko mantojuma atspulgi Augusta Deglava romānā „Rīga”

13.30–13.40
Jautājumi un diskusijas

13.40–14.40
Pusdienu pārtraukums

14.40–16.10
III sesija (vada Kristiāna Ābele)

14.40–15.00
Ilona Audere. Vitrāžas – nozīmīgi ēkas vizuālā un saturiskā koptēla elementi Rīgas Mazās ģildes ēkā

15.00–15.10
Jautājumi un diskusijas

15.10–15.30
Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras mantojums Baltijas provincēs starp mākslas vēsturi un pieminekļu aizsardzību (19. gs. 60. gadi–1914. gads)

15.30–15.40
Jautājumi un diskusijas

15.40–16.00
Inga Karlštrēma. Rīgas pilsētas gāzes uzņēmuma celtnes garajā 19. gadsimtā. Tipoloģiskais aspekts.

16.00–16.10
Jautājumi un diskusijas

16.10–16.30
Kafijas pauze

16.30–18.00
IV sesija (vada Stella Pelše)

16.30–16.50
Kristiāna Ābele. Mākslas izglītības centieni Rīgā 19. gadsimta pēdējā trešdaļā

16.50–17.00
Jautājumi un diskusijas

17.00–17.20
Baiba Vanaga. Elīzes fon Jungas-Štilingas zīmēšanas skola – tikai „vācu dāmiņu” skola vai tomēr kas vairāk?

17.20–17.30
Jautājumi un diskusijas

17.30–17.50
Ināra Appena. 19. gadsimta otrās puses būvplastika – spilgta vācbaltu mākslas izpausme

17.50–18.00
Jautājumi un diskusijas

18.00
Konferences noslēgums

Konferencē darbosies grāmatu galds.