Meklēt
Izvēlne

NOTIKS VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS "LATVIJAS KULTŪRA – RESURSS VALSTS ATTĪSTĪBAI" PROJEKTA ATKLĀŠANAS KONFERENCE

8. novembrī plkst. 10.00–16.00 Rīgas cirkā notiks Kultūras ministrijas valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS atklāšanas konference “Kultūras izturētspēja Latvijas nākotnei”, kurā plašākai publikai tiks prezentēti projekta mērķi, galvenie koncepti un plānotie rezultāti. Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmija un tā notiks konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XVII” ietvaros.

Atklāšanas konferencē projekta vadošais partneris Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniekiem prezentēs projekta mērķus un galvenos plānotos rezultātus. Konferencē tiks atklāti galvenie pētniecības tematiskie virzieni: 1) aktuālākie šī brīža Latvijas kultūras nozares izaicinājumi, 2) padomju laika mākslas neviennozīmīgās saiknes ar mūsdienu mākslas izpausmēm; 3) kultūras ietekme uz citiem sabiedrības un tautsaimniecības sektoriem, to attīstību. Projekta ietvaros, trīs gadu garumā, pētnieki radīs jaunas zināšanas, uzkrās datus, kas stiprinās kultūras un radošā sektora spēju pārvarēt drošības un finanšu krīzes, saglabāt izaugsmes potenciālu ne tikai nozarē, bet Latvijas sabiedrībā kopumā. Galvenā uzmanība būs pievērsta kultūras piedāvājuma daudzveidības un pieejamības nodrošināšanai; nodarbinātībai sektorā un kultūrizglītības izaicinājumiem; digitālās kultūras izpausmēm, tostarp jaunajām tehnoloģijām un mākslīgajam intelektam kultūrā un mākslā; vēstures, procesu un personību pārvērtēšanai, kā arī kultūras un radošā sektora sociālās un ekonomiskās ietekmes mērījumiem.

“VPP projekta CERS rezultātus nodrošinās zinātnieku komanda, kur savstarpēji sadarbosies izcilākie Latvijas zinātnieki kultūras un mākslas pētniecībā, kā arī tiks īstenota “atvērto durvju” politika jauno zinātnieku iesaistei pētījumos. Īpaša nozīme projekta ieviešanā būs ciešai sadarbībai ar visiem kultūras un radošā sektora ekosistēmā iesaistītajām – kultūras un radošo industriju nozaru pārstāvjiem, nevalstisko sektoru, valsts un pašvaldību kultūrpolitikas veidotājiem, starptautisko zinātnieku vidi, mediju pārstāvjiem u.c.,” uzsver LKA prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe. 

Projekta trīs īstenošanas gados iecerēti šādi rezultāti: 76 zinātniskās publikācijās, pētnieku, zinātnieku, studējošo dalība dažādās konferencēs ar 77 referātiem, 8 zinātniskās monogrāfijas, 20 zinātniskās datubāzes un datu kopas, 11 ziņojumi par rīcībpolitikas ieteikumiem un rīcībpolitiku ietekmi, 5 projektu pieteikumi starptautisku vai nacionālu pētniecības un attīstības projektu konkursos, 20 jauni maģistra darbi un 2 promocijas darbi, ievērojot programmas mērķi un uzdevumus. Projektā trīs gadu  periodā tiks iesaistīti vismaz 82 kultūras nozares pētnieki – zinātnieki ar doktora grādu, doktoranti, kā arī maģistratūras un bakalaura līmeņa studējošie.

Konferences noslēgumā norisināsies diskusija “Pētniecības pēda kultūrā un sabiedrībā. Vai un kādi ir ieguvumi no kultūras un mākslas pētījumiem?”, aicinot uz sarunu nozares profesionāļus. Diskusijas mērķis ir meklēt atbildes un uzklausīt nozares pārstāvju viedokļus, kā kultūras un mākslas sektorā manifestējas projektā iekļautie problēmjautājumi un kādus ieguvumus nozares pārstāvji saskata no projekta, pētniecības procesa un pētījumu rezultātiem. Kādi ir nozares pārstāvju ieteikumi projekta ieviešanā? Kā pētījumu dati un rezultāti var stiprināt nozares izturētspēju?

Konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti” notikumi bez maksas pieejami ikvienam interesentam iepriekš reģistrējoties un aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu.

Projektu “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Konferences notikumu programmas pieejamas LKA tīmekļvietnē.