Meklēt
Izvēlne

Par transporta izdevumu kompensācijām

No 2009. gada 1. septembra studējošajiem netiek paredzēta transporta kompensāciju izmaksa.

Izmaksas tiek apturētas visu kursu studējošajiem, maģistrantiem un doktorantiem, kuri studē valsts finansētajās budžeta vietās.

Transporta izdevumu kompensācijas netiek izmaksātas saskaņā ar 2009. gada 4. augusta MK noteikumiem Nr. 872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos".