Meklēt
Izvēlne

Parakstīts memorands par Mākslas akadēmijas dalību "Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā izglītības izcilībai”

2011. gada nogalē Latvijas Mākslas akadēmija un Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja memorandu par sadarbību projekta „Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai" ietvaros, kas paredz stratēģiskā rīcības plāna izveidi Latvijas Mākslas akadēmijas attīstībai un starptautiskās konkurētspējas nostiprināšanai.

Lai sasniegtu nospraustos mērķus, sadarbības memoranda ietvaros izpēti un rīcības plānu izstrādā ekspertu darba grupa, kas sastāv no Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvjiem tās rektora prof. Alekseja Naumova vadībā un vietējo un ārvalstu ekspertiem Dr. Atila Pauzica ((Attila Pausits) Augstākās izglītības ilgtspējas un izglītības menedžmenta centra direktors Donavas universitātē (Austrija) un MARIHE (Erasmus Mundus) akadēmiskā darba direktors) un Sanda Kolomenska („Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai" vecākais konsultants, iepriekš Microsoft Izglītības sektora direktors 36 Centrālās un Austrumeiropas valstīs) vadībā.

Ar memoranda parakstīšanu nostiprinātās abu institūciju sadarbības primārais mērķis ir veicināt augstvērtīgu mākslas izglītības stratēģisko attīstību Latvijā, kā arī celt un plānot mākslas izglītības konkurētspēju, kapacitāti un izcilību. Abas puses ir vienisprātis, ka atbalsts augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā mākslā būtiski sekmēs mākslas nozares un radošā potenciāla attīstību, veicinās ekonomisko attīstību un cels labklājības līmeni valstī. Ar iedibinātā sadarbības formāta starpniecību iecerēts veicināt Latvijas Mākslas akadēmijas studentu sasniegumus un Latvijas Mākslas akadēmijas kā augstākās kultūrizglītības iestādes atpazīstamību starptautiskā mērogā.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte", bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, kā arī pasniegta „Cicerona" godalga par ieguldījumu Rundāles pils atjaunošanā un atbalstu izglītībai. 2011. gadā ar fonda palīdzību sniegts atbalsts aptuveni 100 tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju.

Latvijas Mākslas akadēmija un Borisa un Ināras Teterevu fonds iepriekš sadarbojušies, 2011. gada rudenī iedibinot Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes laukā. Kompetentas žūrijas izvirzīto un trijās vecuma grupās iedalīto 35 pretendentu konkurencē balva 2011. gada 21. septembrī tika piešķirta gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas zinātniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.