Meklēt
Izvēlne

Pārtilts

Jauno mākslas zinātnieku projekts
Izstāde no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma
26.02. - 22.03.2009
Jau septīto gadu LMA Mākslas zinātnes nodaļas vizuālās kultūras teorijas apakšnozares 4. kursa studenti mācību procesa ietvaros atbilstoši izvēlētajai tēmai un interesējošai problemātkai veido izstādi.
* 2009.gada 8.martā plkst. 15:00 Svētdienas sarunas muzejā

Izstāde atbilst apgūstamā Latvijas mākslas vēstures kursa periodam, kurā izmanto darbus no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.

Izstādes „Pārtilts" tēma ir tilts, kas kā svarīga pilsētvides sastāvdaļa ir viena no galvenajām satiksmes artērijām. Mūsdienās visi pieci Daugavas tilti savieno uz pusēm sašķelto, arvien augošo pilsētu un ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa tiem, kas darba vai mācību nolūkos pārvietojas no Pārdaugavas uz Centru vai otrādi.

Izstāde atspoguļo skatījumu uz tiltu kā laikmeta simbolu, vērtību, kas maina pilsētas seju. Par savdabīgu izstādes tēmas katalizatoru kļuva fakts, ka Rīgā pār Daugavu 2008.gada 17.novembrī tika atklāts jauns tilts - Dienvidu tilts. Tilta celtniecība sabiedrībā izraisīja asas diskusijas un diametrāli pretēju viedokļu sadursmes.

Izstādē aplūkojama glezniecība un videodarbi, kā arī elektroniskā formātā pieejams informatīvais materiāls, kas sevī ietver izstādīto mākslas darbu analīzi un mākslinieku biogrāfiju izpēti, kā arī ar tiltiem saistītu vēsturisko materiālu. Video demonstrē dažādu Rīgas tiltu atklāšanas ceremonijas, kur ar svinīgām, pacilātām runām tiek apslacītas jaunās konstrukcijas un tehnoloģiskais progress.

Izstādē eksponēti Dainas Riņķes, Lijas Būmanes, Gunāra Cilīša, Henrija Klēbaha, Nikolaja Petraškēviča, Jāņa Pauļuka un Arvīda Egles darbi. Īpaši izstādei tikuši darināti divi jauni darbi - Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, ir uzgleznojis jauno Dienvidu tiltu, savukārt mākslinieks Andris Vītoliņš savā darbā attēlojis jauno Salu tiltu. Autori ir visai individuāli raudzījušies uz tiltu kā gleznas elementu, piešķirot tam visdažādāko interpretācijas nozīmi.

Jauna tilta celtniecība ir svarīgs notikums visas sabiedrības dzīvē, un tas ir pelnījis tapt iemūžināts mākslinieku darbos, nonākt mākslas zinātnieku uzmanības lokā, kā arī pavisam noteikti tas ir pelnījis sabiedrības uzmanību, apbrīnu un lepnumu kā nozīmīgs industriālā mantojuma monuments.