Meklēt
Izvēlne

Pasniegs mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā

2013. gada 2. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē tiks pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”. Stipendijas pasniegs Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs, mecenāte Ināra Tetereva un Mākslas akadēmijas pasniedzēji. Laipni aicināti visi interesenti, jo īpaši Mākslas akadēmijas studenti un pedagogi!

„Personības veido mūsu kultūru – tās ir jālolo, tām jāpalīdz attīstīties un gūt jaunus radošus iespaidus. Mākslas akadēmijas stiprā puse ir tieši personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmē jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē,” akcentē Ināra Tetereva.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tika nodibinātas 2012. gadā un tām pieteikties var bakalaura programmas 2. un 3. kursa studenti, kā arī maģistra programmas 1. kursa studenti. Pirmās stipendijas 2012. gadā ieguva topošie bakalauri – Lilita Bauģe (Tekstilmākslas apakšnozare), Sandra Strēle (Glezniecības apakšnozare) un maģistrante Agita Šteinberga (Tēlniecības apakšnozare).

„Mākslas akadēmijas studentiem „Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā” nozīmē iespēju pilnībā koncentrēties radošajam un studiju darbam, veltot visu savu laiku un enerģiju izglītībai un mākslai. Nozīmīgi, ka stipendijas laureātiem saņemtais atbalsts kalpo ne tikai kā būtisks atspaids studijās, bet arī paver iespēju doties radošā braucienā uz kādu no Eiropas valstīm – skatīt izcilu mākslu klātienē un iedvesmoties izcilībai arī savā darbā. Ar gandarījumu esmu secinājis, ka trīs jaunās mākslinieces, kas stipendiju saņēma 2012. gadā, studijām nododas ar izteiktu mērķtiecību un gūst panākumus kā Akadēmijas, tā plašākā – vietējā un starptautiskā – mērogā. Talants un rūpīgs darbs ceļā uz veiksmi un izcilību – tie ir stūrakmeņi, kas raksturo stipendiātus,” jaundibinātās stipendijas nozīmi un pirmos rezultātus komentē Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākajos piecos gados izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir izstrādāts stratēģiskās rīcības plāns, kā arī nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju sākusies 2011. gadā, kad tika pasniegta LMA Gada balva, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Pirmās balvas tika piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”, bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012. gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts „Gada rīdzinieku 2012” tituls.